Program Imprezy

15 grudnia 2017 (piątek)

 • od godz. 17.00 przyjmowanie uczestników w bazie Harcy,
 • 17.30 – otwarcie imprezy
 • 18.00 – godzina „0” dla wszystkich tras: TD, TM, TP, TO, TP10, TP10 DOG, TP15, TP20, TP30,
 • 18.00 – 19.00 start tras krótkich TD, TM, TP, TO, DInO HARPUŚ (w terenie),
 • 18.45 – odprawa techniczna tras długich,
 • 19.00 – 21.30 meta tras krótkich TD, TM, TP, TO, DInO HARPUŚ (w terenie),
 • 19.00 – 22.00 start tras długich TP10, TP10 DOG, TP15, TP20, TP30 (w bazie)
 • 19.30 – 24.00 ognisko na trasach długich (pit stop do 60min),
 • 21.00 – 24.00 meta tras długich TP10, TP10 DOG, TP15, TP20, TP30,

16 grudnia 2017 (sobota)

 • 00.00 – 4.00 ognisko na trasach długich (pit stop do 60min),
 • 00.00 – 9.00 meta tras długich TP10, TP10 DOG, TP15, TP20, TP30,
 • 10.00 – uroczyste zakończenie imprezy dla wszystkich kategorii,
 • do godz. 10.30 – opuszczenie bazy imprezy przez uczestników.