Zgłoszenia

ZAPISY ZAKOŃCZONO – zapraszamy do zgłaszania się bezpośrednio w bazie!

 Każdą osobę z zespołu zapisujemy w osobnym zgłoszeniu i podajemy tą samą nazwę zespołu – będziemy na tej podstawie tworzyć zespoły ;) 

Wybierz: