Baza Harców

Jak zawsze podczas oliwskiego Harcowania spotykamy się w zaprzyjaźnionej szkole – ZKPiG nr 17, przy ul. Wąsowicza 30 w Gdańsku.

Do zobaczenia!