Wyniki wstępne

dostępne są w zakładce Strefa uczestnika. Możecie zapoznać się z wynikami tras TP5, TP10 LITE, TP10, TP10 DOG. Pozostałe trasy jeszcze dziś!