Wyniki końcowe

Harcujący Prezes zapoznał się z wszelkimi protestami, odpowiedział również na każdy mailowo. Tym samym zapraszamy do zapoznania się z wynikami końcowymi w strefie uczestnika!