Harpuś 29.11.2015 – Sopot Dolina Świemirowska – regulamin, mapa

Kolejny Harpuś odbędzie się w terenach leśnych. Tym razem na uczestników czekają górki i dolinki w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.

 

 

Baza i biuro imprezy zlokalizowane będzie przy wiacie wypoczynkowej na rozwidleniu ul. Mikołaja Reja z gruntową drogą leśną.

 

 

REGULAMIN

DZIELNICOWA IMPREZA NA ORIENTACJĘ

„HARPUŚ”

29 listopada 2015 (niedziela); – Sopot – Dolina Świemirowska

  Regulamin-Sopot-Dolina-Świemirowska.pdf

Harpuś – jest to impreza na orientację o charakterze sportowo – rekreacyjnym, mająca charakter otwarty dla wszystkich, w tym dla rodzin z dziećmi. Zadaniem uczestnika jest odnalezienie określonej liczby punktów kontrolnych, zaznaczonych na mapie, w jak najkrótszym czasie. Wybór wariantu, czyli drogi pomiędzy kolejnymi punktami, pozostaje w gestii uczestnika.

 1. Organizator:

Pomorski Klub Orientacji „HARPAGAN” z siedzibą w Gdańsku, ul Ogarna 72, 80-826 Gdańsk, tel. 606 210-024, e-mail klub@nullharpagan.pl, www.harpagan.pl

 1. Termin i miejsce: 19 listopada 2015 (niedziela); – Sopot – Dolina Świemirowska
 2. Baza i biuro imprezy:

 

[mapsmarker marker=”4″]

Biuro imprezy przyjmuje uczestników od godziny 10.30 do 12.30;

Baza i biuro imprezy zlokalizowane będzie przy wiacie wypoczynkowej na rozwidleniu ul. Mikołaja Reja z gruntową drogą leśną (Czarny Szlak turystyczny)

Lokalizacja GPS

Lokalizacja GPS : 54.435292, 18.537576

Lokalizacja Bazy – Google Maps

 

 1. Dojazd i dojście:

Dojście na pieszo z przystku SKM Sopot Wyścigi ok 3 km wzdłuż ul. Mikołaja Reja w Sopocie

 1. Współpraca:

Nadleśnictwo Gdańsk z Siedzibą w Gdyni

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku,

 1. Cel imprezy na orientację:

– rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zamiłowania do uprawiania sportu, zachęcenie do turystyki aktywnej i rekreacji,

– popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku dla rodzin,

– wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,

– praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,

– ukazanie uczestnikom ciekawych miejsc do spędzania czasu wolnego w gdańskich dzielnicach,

 1. Zespół organizacyjny:

Impreza organizowana jest przez grono klubowiczek, klubowiczów i sympatyków Pomorskiego Klubu Orientacji HARPAGAN.

Kierownik Imprezy: Michał Jarocki

 1. Program imprezy:

29 listopada 2015 (niedziela):

RAMOWY PROGRAM IMPREZY:

od 10.30 do 12.30 praca biura imprezy,

11.00. uroczyste otwarcie imprezy,

11.15 godzina „0” dla wszystkich tras,

11:00 – 12:30 start wszystkich tras

14.00 – zakończenie imprezy

losowanie nagród odbywa się zaraz po przybyciu na metę

orientacyjne wyniki ze wszystkich tras będą wywieszane w trakcie trwania imprezy

 1. Opłata startowa:

 

Trasy:Wysokość opłaty startowej: Osoby zgłoszone w terminie do piątku 27.11.2015 włącznie. Opłata płatna w Biurze, w bazie imprezy. Osoby niezgłoszone w terminie. Opłata płatna w Biurze, w bazie imprezy.
Dzieci do 6 roku życia, roczniki 2009 i młodsi 1 zł 1 zł
Dzieci do 12 roku życia, roczniki: 2002 i młodsi 5 zł 10 zł
Młodzież do 20 roku życia, roczniki: 1995-2004 10 zł 15 zł
Dorośli roczniki: 1994 i starsi 15 zł 20 zł

 

 1. Zgłoszenia:

Internet: Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 27 listopada 2015 roku (piątek) poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.harpagan.pl/harpus

Na miejscu, w biurze imprezy: Na każdą trasę startową jest ustalony limit zgłoszeń. Zalecamy zgłoszenia poprzez internet. Na miejscu tylko do wyczerpania pakietów startowych w ramach limitów na danej trasie.

 1. Uczestnictwo:

Prawo uczestnictwa w Dzielnicowej Imprezie na Orientację „Harpuś” mają osoby:

– które ukończyły 18 lat oraz

– osoby niepełnoletnie na trasie zielona, niebieska, czerwona, czarna, mix, open mogą uczestniczyć tylko za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego

– osoby niepełnoletnie na „TRASIE RODZINNEJ” mogą uczestniczyć tylko pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.

 

Formularz „”Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej”” można pobrać ze strony imprezy, z działu „”Pliki do pobrania”, lub w bazie imprezy.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). Dopuszcza się do uczestnictwa w imprezie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w imprezie na orientację. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora.

– W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w dzielnicowej imprezie na orientację „Harpuś” potwierdza na formularzu „Pozwolenia na start osoby niepełnoletniej” własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego uczestnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania imprezy.

 1. Kategorie startowe:

Opis kategorii startowych

RODZINNA – krótka i łatwa,

zespół minimum z jednym dzieckiem do 12 roku życia,

(liczy się ukończenie trasy)

MIX – średnio długa i dość łatwa,

zespół do 5 osób włącznie w dowolnej konfiguracji wieku i płci,

(liczy się ukończenie trasy)

OPEN – dość długa i dość trudna,

zespół do 5 osób włącznie w dowolnej konfiguracji wieku i płci,

(liczy się ukończenie trasy)

ZIELONA – krótka i łatwa,

start indywidualny

(liczy się ukończenie trasy)

NIEBIESKA – średnio długa i dość łatwa,

start indywidualny

(liczy się ukończenie trasy)

CZERWONA – dość długa i dość trudna,

start indywidualny

(liczy się ukończenie trasy)

CZARNA – długa i trudna,

start indywidualny

(liczy się ukończenie trasy)

 1. Zasady rywalizacji:

Zasady rywalizacji są integralną częścią Regulaminu Dzielnicowej Imprezy na Orientację „Harpuś”, i można znaleźć je poniżej tego dokumentu.

 

Start wszystkich uczestników odbywa się w wyznaczonych minutach startowych, przydzielonych w biurze imprezy. Po starcie uczestnicy zmierzają do mety non-stop.

 

Klasyfikacja:

Wyniki wstępne będą dostępne w bazie imprezy.

Na trasach zielonej, niebieskiej, czerwonej i czarnej także z podziałem na płeć.

Uwaga:

Na trasie rodzinnej nie będzie mierzony czas. Liczy się ukończenie trasy.

 1. Mapy:

Na wszystkich trasach mapy do biegów na orientację, kolorowe. Dokładne skale map zostaną podane w komunikacie technicznym. Trasy będą budowane w skali od 1:4000 do 1:10000.

 1. Punkty Kontrolne i ich potwierdzanie:

Na punktach kontrolnych znajdują się płócienne (przestrzenne) lampiony biało pomarańczowe wraz z perforatorem do potwierdzania PK. Każdy punkt ma umieszczony swój numer PK widoczny z każdej strony lampionu. Potwierdzenie PK następuje poprzez perforację karty startowej w kolejnej kratce numeru PK perforatorem z PK.

 1. Nagrody:

– każdy uczestnik bierze udział w losowaniu drobnych upominków,

 1. Świadczenia:

– mapa z trasą biegu,

– komunikat techniczny,

– pamiątkowy dyplom dla każdego uczestnika,

– coś na ząb na mecie imprezy,

– napój lub gorąca herbata,

– opiekę sędziowską,

-protokół z imprezy (w formie elektronicznej),

– potwierdzenie punktów do OInO,

– świeże powietrze (nawet całkiem sporo) i dobrą zabawę,

– inne nieujawnione w miarę możliwości organizacyjnych.

 1. Komunikat techniczny:

Szczegółowy Komunikat techniczny z omówieniem tras będzie dostępny w Bazie imprezy oraz na stronie internetowej http://www.harpagan.pl/harpus

 1. Ochrona środowiska naturalnego:

Uczestnicy obowiązani są szanować środowisko naturalne, w którym poruszają się podczas imprezy. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasach. W przypadku naruszania tego przepisu, uczestnicy mogą być ukarani dyskwalifikacją.

 1. Dane osobowe, wizerunek oraz korespondencja:

Informacje dotyczące danych osobowych, wizerunku oraz korespondencji są integralną częścią Regulaminu Dzielnicowej Imprezy na Orientację „Harpuś” i można znaleźć je poniżej tego dokumentu.

 1. Postanowienia końcowe:

– impreza na orientację odbędzie się bez względu na pogodę;

– uczestnicy startują na własną odpowiedzialność;

– zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń;

– uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie;

– ostateczna interpretacja komunikatu startowego należy do organizatorów;

– za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada;

– organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;

– młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego;

– wymagana będzie duża porcja humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich w bazie „Harpusia” jak i na trasach imprezy.