Baza Harpusia

20 stycznia spotykamy się na gdańskich Stogach – baza znajdować się będzie w SP nr 11, ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku. Zapraszamy już od 10:30!