Osoba niepełnoletnia

Na DInO HARPUŚ serdecznie zapraszamy najmłodszych :) Wszystkie osoby początkujące chętnie przeszkolimy – prosimy o zgłoszenie się w biurze imprezy.

Prosimy o wypełnienie zgody na start dziecka: