Wyniki ostateczne

Wszelkie uwagi zostały rozpatrzone i uzyskały odpowiedź, czas więc na publikację wyników oficjalnych! Zapraszamy do Strefy Uczestnika, a dziś o 20:00 na oficjalne zakończenie online :)