Konkurs Gmina

Zapraszamy do drugiej rundy konkursowej – zasady jak zawsze :D My pytamy, a Wy odpowiedź wysyłacie na konkurs@nullharpagan.pl. Czas operacyjny: do piątku do 23:59 :)

Pytanie: Jakie szlaki turystyczne (podaj kolory i nazwę) przebiegają przez Gminę Kaliska?