Przekazanie opłaty

Wypełniając ten formularz, przekażesz Klubowi Harpagan, czyli organizatorowi Rajdu Harpagan całość opłaty na cele statutowe. Cała kwota zostanie przeznaczona na szkolenie dzieci i młodzieży w klubie (w tym wyjazdy na zawody i obozy szkoleniowe). Przedstawimy oficjalne sprawozdanie z wykorzystania przekazanych środków.

Przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone.