Wykaz zagrożeń

Wykaz zagrożeń występujących na terenie, na którym realizowany jest Ekstremalny Rajd na Orientację HARPAGAN-57:

 • Zagrożenia pożarowe oraz związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;
 • Zagrożenia związane z pracą środków transportowych oraz z transportowanym materiałem;
 • Zagrożenia wynikające z trudnych warunków terenowych – wykroty, jary, stoki, bagna
  i inne miejsca niebezpieczne;
 • Zagrożenia związane z bliskością dróg i innych szlaków komunikacyjnych;
 • Zagrożenia związane z bliskością budynków i innych budowli;
 • Zagrożenia związane z bliskością linii i urządzeń teleenergetycznych;
 • Zagrożenia związane z upadkiem przedmiotów z wysokości np. konary, gałęzie;.
 • Zagrożenia w miejscach oddziaływania czynników szkodliwych niebezpiecznych;
 • Zagrożenia związane z ekspozycją na szkodliwe czynniki biologiczne;
 • Zagrożenia wynikające z obecności osób postronnych;
 • Zagrożenia odzwierzęce;
 • Zagrożenia pozostałe;

Liczymy na Wasz rozsądek. Życzymy Wam wspaniałej zabawy – przygoda jest na wyciągnięcie mapy!