• Przygotowania do 54. edycji Harpagana trwają. W październiku spotykamy się w Szemudzie!

    Więcej o Rajdzie
  • W najbliższym czasie zapraszamy na imprezy w Trójmieście!

    Dowiedz się więcej!
  •  Harpagan-54 in Szemud! Come and join us in October!

    Take part in the biggest orienteering event in Poland!
  • Prowadzimy sekcje sportowe w orientacji sportowej, biathlonie i kolarstwie.

 
 
 
 
 
 

Klub wspierają