XXVI MnO HARCE PREZESA już wkrótce!
Harcować będziemy 27 czerwca 2020 roku w Lasach Oliwskich w Gdańsku.

Zapraszamy do wspólnego harcowania za:

Patronat honorowy

Sponsorzy

Patroni medialni

Współpraca