Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników imprez i wydarzeń, organizowanych w ramach działalności statutowej Klubu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883, tekst ujednolicony) jest Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Ogarna 72 80-826 Gdańsk, zarejestrowany jako stowarzyszenie w Urzędzie Miejskim w Gdańsku – Wydziale Edukacji i Sportu pod numerem 53.

Każdy Uczestnik imprez i wydarzeń ma prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełnienia oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do Operatora.

Uczestnicy imprez i wydarzeń wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości podanych w zgłoszeniu (wyniki umieszczane na stronie internetowej www.harpagan.pl).

Uczestnicy imprez i wydarzeń zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), tekst ujednolicony).

Uczestnicy imprez i wydarzeń wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN imprez i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych Pomorskiego Klubu Orientacji HARPAGAN zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883, tekst ujednolicony).