Opłaty startowe

Zgłoszenia przez stronę PZOS przyjmowane są do 10 września 2023.
Po dokonaniu zgłoszenia należy odpowiednią kwotę przelać na konto bankowe Organizatora. Zawodnicy zrzeszeni w klubach dokonują płatności wyłącznie za pośrednictwem klubów. Zawodnicy niezrzeszeni dokonują wpłat indywidualnie
Kategoria wiekowaBieg nocnyBieg średni
KM1625 zł25 zł
KM18 i starsi50 zł50 zł