Organizator

Organizatorem zawodów jest:

Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN z siedzibą w Gdańsku.

ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk

e-mail: klub@nullharpagan.pl,
www: https://www.harpagan.pl

na zlecenie Polskiego Związku Orientacji Sportowej