Kontakt

Zapraszamy do kontaktu!

Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN

ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk

REGON: 220020937
NIP: 5832887312

Konto bankowe:
BZ WBK I/O Gdańsk 62 1090 1098 0000 0001 0362 6857

Trasy, zasady współzawodnictwa, sprawy techniczne:
Karol Kalsztein, tel. 606-210-024, klub@nullharpagan.pl

Zapisy on-line, wydarzenia podczas Festivalu, sprawy wokół wydarzenia:
Dominika Bąkowska, tel. 503-332-717, dominika.bakowska@nullharpagan.pl