Zapisy

Zapisy na World Orienteering Day 2019 – po południu. Na każdej z tras możliwy jest start indywidualny lub zespołowy. W przypadku zespołów, każdą osobę należy zapisać osobno, podając taką samą nazwę teamu.

World Orienteering Day w Gdańsku (15 maja 2019, popołudnie)