Regulamin

Gdańskie Biegi Leśne 2021

 

1. CELE BIEGU

 • sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
 • popularyzacja biegów leśnych, górskich i terenowych, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku,
 • upowszechnienie aktywności fizycznej, turystyki
 • wymiana doświadczeń przez sympatyków biegów górskich
 • ukazanie zawodnikom piękna Ziemi Gdańskiej i promocja Miasta Gdańsk.

2. NAZWA i DYSTANSE

Gdańskie Biegi Leśne

Dystanse:

 • 5 km biegu (1 pętla)
 • 10 km biegu (2 pętle)
 • 2,5 km biegu
 • biegi dziecięce na dystansach 150 m, 300 m, 600 m, 800 m (opisane w punkcie 11. niniejszego regulaminu, odbędą się w przypadku zniesienia obostrzeń)

3. TERMINY I MIEJSCE

 • 12 czerwca 2021 (sobota)
 • 10 lipca 2021 (sobota)
 • 7 sierpnia 2021 (sobota)
 • 4 września 2021 (sobota)

Wszystkie biegi w 2021 roku odbywają się na terenie Gaju Gutenberga w Gdańsku. Poniżej znajdziecie dokładną lokalizację.

Adres: koniec ul. Podleśnej w Gdańsku – Podleśna Polana

Koordynaty GPS: 54.374753 N, 18.593702 E

4. ORGANIZATOR

Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN z siedzibą w Gdańsku, ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk, tel. +48-606-210-024;

5. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

Bieg organizowany jest przez grono klubowiczek, klubowiczów i sympatyków Pomorskiego Klubu Orientacji HARPAGAN.

6. UCZESTNICTWO

Prawo uczestnictwa w Biegu mają osoby:

 • które ukończyły 18 lat,
 • osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko pod opieką osób pełnoletnich oraz za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego,
 • osoby niepełnoletnie do lat 15. mogą uczestniczyć w Biegach Dziecięcych,
 • osoby niepełnoletnie od lat 13. mogą uczestniczyć w Biegu Głównym na dystansie 2,5 km,
 • osoby niepełnoletnie od lat 16. mogą uczestniczyć w Biegu Głównym na dystansie 5 i 10 km,
 • wiek osoby niepełnoletniej rozumiany jest jako rok urodzenia,
 • Formularz Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej można pobrać ze strony biegu ZGODA NA START DZIECKA
 • Jeden opiekun może opiekować się maksymalnie 10 osobami niepełnoletnimi.
 • Każdy Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego).
 • Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Biegu. Ten fakt Zawodnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora.
 • W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w biegu potwierdza na formularzu Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego zawodnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania biegu.

7. TRASA

Trasa będzie odbywać się leśnymi alejkami i ścieżkami Gaju Gutenberga w Gdańsku.

Dokładna mapa, GPX, Profil wysokościowy – do pobrania TUTAJ

Trasy biegów dziecięcych zostaną przedstawione w osobnych komunikatach.

8. KLASYFIKACJE

Indywidualna – na podstawie wyniku uzyskanego w danym etapie Gdańskiego Biegu Leśnego.

Kategorie:

M – 20 (do 34 lat) K – 20 (do 34 lat)

M – 35 (35 – 49 lat) K – 35 (35 – 49 lat)

M – 50 (50 – 64 lat) K – 50 (50 – 64 lat)

M – 65 (65 – pow.) K – 65 (65 – pow.)

M – OPEN K – OPEN

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii startowych.

Klasyfikacja indywidualna końcowa –  klasyfikacja OPEN K i M, będzie liczona z 4 najlepszych startów w cyklu. Pierwszy zawodnik w danym biegu otrzymuje 1 PKT, drugi 2 PKT, trzeci 3 PKT, itd. W wypadku takiej samej liczby punktów liczyć się będzie liczba wyższych miejsc (np: wygra zawodnik który dwukrotnie był pierwszy, a raz trzeci z zawodnikiem który raz wygrał, a dwukrotnie był drugi – obaj 5 PKT)

Przykład 1: Zawodnik wygrywa pierwszy bieg, jest piąty w drugim, drugi w trzecim biegu i piąty w czwarty otrzyma punkty (kolejno) 1, 5, 2, 4 przy czym do klasyfikacji będzie się liczyć 3 najlepsze starty, czyli 1, 2, 4. Suma = 7.

Przykład 2. Zawodnik był kolejno: szósty, siódmy, jedenasty i piąty. Punkty (6, 7, 11, 5) do obliczeń brane pod uwagę 6, 7, 5. Suma = 18.

Klasyfikacja firmowa:

Do klasyfikacji firmowej będzie brana pod uwagę suma pokonanych kilometrów przez członków drużyn w każdym z etapów Gdańskich Biegów Leśnych 2021 (należy zgłaszać się pod jedną nazwą). W klasyfikacji firmowej zliczane będą pełne pokonane okrążenia (tj. 5 km lub 10 km). Zejście z trasy równoznaczne jest z brakiem naliczenia punktów za kilometry w klasyfikacji. Dozwolony jest start na więcej niż jednym dystansie danego etapu Gdańskich Biegów Leśnych 2021. W przypadku, gdy firmy zdobędą ten sam wynik kilometrowy w klasyfikacji firmowej, wyżej sklasyfikowana zostanie firma, która miała łącznie mniej osobostartów.

Przy zgłoszeniu należy podać rzeczywistą nazwę firmy, jednakową dla każdego zgłaszającego się zawodnika. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji firm.

9. POMIAR CZASU

Podstawową metodą pomiaru czasu jest pomiar elektroniczny z wykorzystaniem chipa, który należy przyczepić do buta. Numer startowy należy mieć założony na klatce piersiowej (w biurze zawodów dostępne będą agrafki oraz zipy). Zerwanie lub zgubienie chipa będzie równoznaczne z nieklasyfikowaniem Zawodnika na danej edycji Biegu.

10. LIMITY CZASOWE

 • 10 km biegu – 120 minut
 • 5 km biegu – 60 minut
 • 2,5 km biegu – 40 minut

Po upływie limitu czasu zawodnicy zobowiązani są do opuszczenia trasy.

11. BIEGI DZIECIĘCE

Biegi dziecięce odbędą się pod warunkiem zniesienia obostrzeń związanych z pandemią. Poinformujemy o tym fakcie w osobnych komunikatach.

W ramach Gdańskich Biegów Leśnych przygotowane zostały biegi dla najmłodszych. Zachęcamy do biegania na łonie natury już od najmłodszych lat.

Udział w zawodach mogą wziąć osoby niepełnoletnie, za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Zgodę można wypełnić w domu i przynieść na Bieg lub podpisać bezpośrednio przed startem. TUTAJ można pobrać formularz zgody.

Program minutowy biegów dziecięcych:

10:00 – otwarcie Biura Biegu,

10:00 – możliwość składania depozytów,

10:20 – bieg dzieci 13-15 lat – dystans 800 m

10:30 – bieg dzieci 10-12 lat – dystans 600 m

10:40 – bieg dzieci 7-9 lat – dystans 300 m

10:50 – bieg dzieci do lat 6 – dystans 150 m

 • Odpowiedzialność za przypisanie do odpowiedniej kategorii wiekowej spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych zgłaszających dziecko do biegu.
 • Każde dziecko otrzyma na mecie pamiątkowy medal oraz zdrową przekąskę.
 • Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko pod opieką osób pełnoletnich oraz za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 • Jeden opiekun może opiekować się maksymalnie 10 osobami niepełnoletnimi.
 • Każdy Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w biegu potwierdza  podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego zawodnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania biegu.
 • Biegi Dziecięce są przede wszystkim formą zabawy – Rodziców i Opiekunów zapraszamy do gorącego dopingu.

12. DEPOZYT

Organizator zapewnia miejsce na depozyt. Pozostawienie rzeczy oraz ich odbiór tylko za okazaniem numeru startowego.

13. ZGŁOSZENIA

Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego poprzez Internet lub w ostatnim terminie, tj. bezpośrednio w Biurze Biegu. Zgłoszenia odbywają się poprzez formularz dostępny TUTAJ. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do środy 20:00 przed zawodami. Zgłoszenia po tym czasie będzie można dokonać w biurze zawodów w dniu startu.

14. OPŁATA STARTOWA

 • bieg główny na dystansie 2.5 km, 5 i 10 km:

Terminy płatności

 • I termin (płatność przelewem) - zgłoszenie przez formularz internetowy (formularz jest aktywny do środy 23:59 przed biegiem) i opłata zaksięgowana do tego czasu
 • II termin (płatność gotówką) - zgłoszenie na miejscu
 • I terminII termin
  Uczestnik40 zł50 zł
  Klubowicz Klubu Harpagan20 zł25 zł
  Opłata za cały cykl 2020240 zł

   

  • biegi dziecięce (150, 300 m, 600 m, 800 m):
  I terminII termin
  Uczestnik10 zł15 zł
  Klubowicz Klubu Harpagan5 zł7,50 zł

  Opłaty startowe nie podlegają zwrotom.
  Po wykonaniu zgłoszenia formularz zgłoszeniowy przekieruje Cię do płatności online.

  15. PROGRAM GDAŃSKICH BIEGÓW LEŚNYCH

  Program zawodów może ulec zmianie. Jeśli nastąpią poluzowania i będzie to możliwe, do programu dołączą biegi dla dzieci, a sam program ulegnie modyfikacji. O każdej zmianie będziemy informować.

  10.30 – otwarcie bazy

  10.30 – początek pracy biura

  11.00 – start 10 km – limit do 13.00

  11.15 – start 5 km – limit do 12.15

  11.20 – start 2,5 km – limit 12.00

  12.30 – dekoracja dystansu 2,5 km oraz 5 km

  13.00 – dekoracja dystansu 10 km

  13.30 – zamknięcie bazy

  16. ŚWIADCZENIA

  Bieg główny – dystanse 2.5, 5 km i 10 km:

  • Możliwość uczestnictwa w Gdańskim Biegu Leśnym,
  • Okolicznościowy numer startowy,
  • Profesjonalne przygotowanie i oznaczenie trasy biegu,
  • Profesjonalny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów,
  • Medal uczestnictwa dla każdego, wręczany na mecie, niezależnie od uzyskanego wyniku na trasie,
  • Kolorowy dyplom dla najlepszych w swoich kategoriach,
  • Możliwość skorzystania z grilla/ogniska w centrum zawodów,
  • Woda na mecie (butelkowana, wręczana każdemu zawodnikowi),
  • Opieka medyczna na starcie/mecie biegu,
  • Opieka organizatorów i wolontariuszy w Bazie, na trasie i mecie podczas Biegu (a także zdalnie przed i po),
  • Przygotowanie wyników (tuż po Biegu),
  • Możliwość skorzystania z depozytu oraz toalet,
  • Obsługa fotograficzna,
  • Przygotowanie uroczystego zakończenia,
  • Potwierdzenie delegacji służbowych – potwierdzenia w Biurze Zawodów,
  • Inne materiały w miarę napływu świadczeń oraz współpracy ze sponsorami.

  Biegi dziecięce:

  • Możliwość uczestnictwa w Gdańskim Biegu Leśnym,
  • Okolicznościowy numer startowy,
  • Profesjonalne przygotowanie i oznaczenie trasy biegu,
  • Medal uczestnictwa dla każdego, wręczany na mecie, niezależnie od uzyskanego wyniku na trasie,
  • Możliwość skorzystania z grilla/ogniska w centrum zawodów,
  • Woda na mecie,
  • Opieka medyczna na starcie/mecie biegu,
  • Opieka organizatorów i wolontariuszy w Bazie, na trasie i mecie podczas Biegu (a także zdalnie przed i po),
  • Możliwość skorzystania z depozytu oraz toalet,
  • Obsługa fotograficzna,
  • Inne materiały w miarę napływu świadczeń oraz współpracy ze sponsorami.

  17. NAGRODY

  • Pamiątkowe statuetki – miejsca I-III w klasyfikacji OPEN,
  • Dyplomy – miejsca I-III w poszczególnych kategoriach startowych,
  • Każdy zawodnik po wbiegnięciu na linię mety otrzymuje okolicznościowy medal (niezależnie od uzyskanego wyniku).

  18. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

  • Zawodnicy obowiązani są szanować środowisko naturalne, w którym poruszają się podczas Biegu.
  • Śmietniki będą dostępne w Centrum Zawodów.
  • Zawodnicy zobowiązani są przestrzegać przepisów przeciwpożarowych w terenie, jak i Bazie Biegu. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście.

  W przypadku naruszenia powyższych punktów, uczestnik może być ukarany dyskwalifikacją ogłoszoną w wynikach końcowych biegu.

  19. DANE OSOBOWE, WIZERUNEK ORAZ KORESPONDENCJA

  • Zawodnicy wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości podanych w zgłoszeniu.
  • Zawodnicy zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
  • Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego Zawodnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do Uczestnika informacji o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), Zawodnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
  • Wszystkie informacje dotyczące Uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).
  • Organizator Biegu, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników, biorących udział w Biegu, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Bieg i wydarzenia towarzyszące Biegom (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne).
  • Zawodnikom, oprócz świadczeń rajdowych, nagród i upominków nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagradzanie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
  • Zawodnicy wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) na Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN.
  • O sposobie przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych podanych na potrzeby startu w Rajdzie, Uczestnik może w dowolnym momencie przeczytać w Polityce prywatności, dostępnej w stopce strony.

  20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
  • Zawodnik jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego w widocznym miejscu.
  • Niedozwolone jest bieganie z kijkami – zapis nie dotyczy dystansu 5 km nordic walking.
  • Zgłoszenie bezpośrednio w Biurze Biegu (w dniu Biegu) nie gwarantuje otrzymania pełnych świadczeń.
  • W Biurze Biegu podczas zapisów wymagane będą od zawodników dowody wpłaty opłaty startowej w przypadku ewentualnych niejasności oraz braku na listach startowych.
  • W Biurze, podczas odbioru pakietu startowego, będzie wymagane okazanie dokumentu tożsamości.
  • Zawodnik, który nie zgłosił się do Biura po odbiór pakietu startowego traci prawo do opłaty startowej za daną edycję Biegu i wszystkich świadczeń z nią związanych.
  • Organizator nie zapewnia sprzętu startowego (buty, ubiór sportowy itd.)
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu zawodników na bieg i w czasie powrotu z niego.
  • Zawodnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie NNW i OC).
  • Zawodnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów).
  • Organizatorzy mają prawo wycofać Zawodnika z trasy biegu, w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego podczas biegu oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
  • Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym zawodnikom biegu oraz osobom trzecim.
  • Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Biegu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe zawodników, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasach biegu spowodowane z winy zawodnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy Zawodnika, odpowiedzialność będzie ponosił zawodnik.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielania pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu zawodnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce zgodnie z procedurami biegowymi.
  • W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z biegiem Zawodnika nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją biegu.
  • Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
  • Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania biegu.
  • Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych ,jak i własności prywatnej oraz każdej innej napotkanej na swojej trasie i w Bazie biegu.
  • Na trasach biegu mogą występować strome podejścia/podjazdy oraz zejścia, jak i inne niebezpieczne warunki terenowe. Bezpieczne pokonanie tychże odcinków tras leży w gestii zawodnika, który sam za siebie bierze odpowiedzialność i podejmowane decyzje co do pokonania tychże odcinków.
  • Zawodnicy podczas biegu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem wobec innych zawodników Biegu, osób postronnych oraz osób z zespołu organizacyjnego biegu. Nie mogą także używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niegodny wobec innego zawodnika biegu. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją zawodnika.
  • Nieznajomość regulaminu Biegu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora jako podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub protestów ze strony zawodnika jak i osób trzecich. Podpis zawodnika na formularzu biegowym potwierdza zapoznanie się z warunkami Regulaminu.
  • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatorów Biegu jest decyzją ostateczną.
  • Wymagana będzie duża porcja humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich zawodników w bazie, jak i na trasach Biegu.