Osoba niepełnoletnia

Do udziału w Gdańskich Biegach Leśnych (biegi główne – 5 i 10 km) zapraszamy młodzież od 16. roku życia. Na dystansie 2,5 km zapraszamy młodzież od 13. roku życia. Pamiętajcie, że indywidualny start dziecka odbywa się za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego i na jego pełną odpowiedzialność. Zgodę prosimy przynieść wydrukowaną przed zawodami (rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego zawodnika może również wypisać zgodę na miejscu w dniu biegu).

Młodsze dzieciaki zapraszamy do udziału w Biegach Dziecięcych!

Zgodę pobierzesz tutaj: