Osoba niepełnoletnia

Do udziału w Gdańskich Biegach Leśnych (biegi główne – 5 i 10 km) zapraszamy również młodzież od 16. roku życia (lat 16 ukończone w dniu Zawodów)! Pamiętajcie, że indywidualny start dziecka odbywa się za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego i na jego pełną odpowiedzialność. Zgodę prosimy przynieść wydrukowaną przed zawodami (rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego zawodnika może również wypisać zgodę na miejscu w dniu biegu).

Młodsze dzieciaki zapraszamy do udziału w Biegach Dziecięcych!

Zgodę pobierzesz tutaj: