Pracujemy!

Pracujemy nad Gdańsk City Race – w najbliższym czasie można spodziewać się biuletynu nr 1 :)