Zespół Organizacyjny

Organizatorem cyklu startów sportowo-rekreacyjnych z mapą „Liga Harpagana” jest:

Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN z siedzibą w Gdańsku.

ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk

e-mail: szkolenie@nullharpagan.pl, www: https://www.harpagan.pl