Komunikat techniczny

Zapraszamy do podstrony biuletyny, gdzie można zapoznać się już z komunikatem technicznym weekendowych zawodów.

Przed nami jeszcze publikacja list startowych, a następnie widzimy się na starcie :)