Regulamin

XXIII MARSZE NA ORIENTACJĘ

HARCE PREZESA

15 – 16 grudnia 2017

 

 1. NAZWA IMPREZY:

XXIII Marsze na Orientację HARCE PREZESA zwane dalej „Imprezą”

 1. TERMIN i MIEJSCE:

Impreza odbędzie się wieczorową porą oraz w nocy z 15 na 16 grudnia 2017 (piątek/sobota). Baza znajdować się będzie w Szkole Podstawowej nr 84 w Gdańsku, ul. Otomińska 72.

 1. CELE IMPREZY:

– ukazanie piękna i ciekawych miejsc Nocnego Lasu,

– rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zamiłowania do uprawiania turystyki kwalifikowanej, rekreacji i sportu,

– podnoszenie ogólnej sprawności, tężyzny i zdrowotności uczestników Imprezy,

– popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku dla wszystkich,

– wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska sympatyków imprez na orientację,

– praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,

– kontynuacja Marszów na Orientację HARCE PREZESA organizowanych dotychczas przez Klub Imprez na Orientację NEPTUN.

 1. NADLEŚNICTWO KOLBUDY:

Impreza organizowana jest w ramach współpracy z Nadleśnictwem Kobudy. Uczestnicy będą poruszać się na trasach w obrębie Nadleśnictwa.

 1. ORGANIZATOR:

Pomorski Klub Orientacji „HARPAGAN” z siedzibą w Gdańsku, ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk,

tel. +48 503-332-717,

e-mail info@nullharpagan.pl

internet www.harpagan.pl

 1. WSPÓŁPRACA:

– Zarząd Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z siedzibą w Gdańsku www.tpkgdansk.pl

– Oddział Regionalny PTTK z siedzibą w Gdańsku www.pttkkrowiabrama.pl

 1. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Impreza organizowana jest przez grono klubowiczek, klubowiczów oraz sympatyków Pomorskiego Klubu Orientacji HARPAGAN.

Kierownik Imprezy: Dominika Bąkowska – Organizator InO PTTK, uprawnienia nr 8/132/2013

Sędzia Główny: Michał Sadowski – Przodownik InO PTTK, uprawnienia nr 598

Harcujący Prezes: Karol Kalsztein – Honorowy Przodownik InO PTTK, nr leg. 047

 1. BAZA:

Baza znajdować się będzie w Szkole Podstawowej nr 84 w Gdańsku, ul. Otomińska 72 Kiełpino Górne.

Namiar GPS: 54.3394 N, 18.5080 E

 1. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE:

Prawo w uczestnictwie w Imprezie mają osoby:

– które ukończyły 18 lat,

– osoby niepełnoletnie w wieku od 11 do 18 lat mogą uczestniczyć w Imprezie tylko w zespołach minimum dwuosobowych za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego,

– osoby niepełnoletnie w wieku od 0 do 11 lat mogą uczestniczyć w Imprezie tylko pod opieką osoby pełnoletniej oraz za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

– formularz „Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej” można pobrać ze strony Imprezy z działu „Pliki do pobrania”,

– jeden opiekun na trasie może opiekować się maksymalnie 10 osobami niepełnoletnimi.

– każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). Dopuszcza się do uczestnictwa w Imprezie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, które nie posiadają przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Imprezie. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora.

– w przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w Imprezie potwierdza na formularzu ”Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej” własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego uczestnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania Imprezy w przypadku tras „Od zmierzchu do świtu”.

– każdy zespół powinien posiadać: kompas, długopis (niebieski wkład), odpowiednie ubranie do lasu, odpowiednie oświetlenie, elementy odblaskowe oraz działający i naładowany telefon komórkowy (numer telefonu podany przy zgłoszeniu!!!).

 1. FORMUŁA, MAPY I TRASY STARTOWE:

Impreza odbywa się w formule pieszej, to znaczy uczestnicy mogą poruszać się na trasach tylko za pomocą własnych nóg (pieszo, marszobieg, bieg).

Na wszystkich trasach mapy kolorowe, zabezpieczone w foliowym worku strunowym.

Trasy „Wieczorową porą” (długość tras od 3 do 5 km)

Trasy, które odbywają się wieczorową porą już po zmroku, aczkolwiek jeszcze przed ciszą nocną.

Piesza Dzieci TD – dla osób urodzonych w roku 2003 i później (zespoły 2 – 5 osobowe), uczestnicy mają do dyspozycji mapę z pełną treścią topograficzną,

Piesza Młodzieży TM – dla osób urodzonych w 2002 – 1999 (zespoły 2 – 5 osobowe), uczestnicy mają do dyspozycji mapę z prawie pełną treścią topograficzną (niewielkie przekształcenia mapy),

Piesza Początkujących TP – bez względu na wiek (zespoły 1 – 11 osobowe – trasa idealna dla dużych ekip), trasa łatwa, dla osób, które chcą pójść w teren na spacer mając do dyspozycji mapę z pełną treścią topograficzną,

Piesza Otwarta TO – bez względu na wiek (zespoły 1 – 5 osobowe), trasa dość trudna, dla osób, które mają doświadczenie w poruszaniu się po terenie za pomocą przekształconych map z niepełną treścią topograficzną,

Trasy „Od zmierzchu do świtu”

Trasy, które odbywają się od zmierzchu do świtu, gdzie znaczną część pokonujemy już w trakcie ciszy nocnej.

Piesza 10km „Fajrant Prezesa” – bez względu na wiek (zespoły 1 – 11 osobowe), kolorowa mapa w skali 1:15 000 (pełna treść topograficzna),

Piesza 10 km „Spacer z Prezesem” (nowość!) – trasa DOGTREKKINGOWA, bez względu na wiek (zespoły 1-5 osobowe + minimum 1 pies), kolorowa mapa w skali 1:15 000 (pełna treść topograficzna),

Piesza 15 km „Obchód Prezesa” (nowość!) – bez względu na wiek (zespoły 1 – 5 osobowe), kolorowa mapa w skali 1:15 000 (pełna treść topograficzna),

Piesza 20km „Nadgodziny Prezesa” – bez względu na wiek (zespoły 1 – 5 osobowe), kolorowa mapa w skali 1:15 000 (pełna treść topograficzna),

Piesza 30km „Harce Prezesa” – bez względu na wiek (zespoły 1 – 5 osobowe), kolorowa mapa w skali 1:20 000 (pełna treść topograficzna),

 1. PUNKTACJA I SĘDZIOWANIE:

Punktacja prowadzona będzie według zasad Punktacji i Współzawodnictwa w Turystycznych

Marszach na Orientację KInO ZG PTTK ze stycznia 2015 roku, dostępnych pod adresem:

Zasady punktacji…

W związku z tym, że zasady punktacji są dość zawiłe, możecie się również w tej sprawie z nami kontaktować.

 1. RAMOWY PROGRAM:

15 grudnia 2017 (piątek)

od godz. 17.00 – przyjmowanie uczestników w bazie imprezy,

17.30 – uroczyste rozpoczęcie imprezy,

18.00 – godzina „0” dla wszystkich tras (TD, TM, TP, TO, TP10,TP10 DOG, TP15, TP20, TP30),

18.00 – 19.00 start tras krótkich TD, TM, TP, TO oraz towarzyszących tras Harpusia (w terenie),

18.30 – odprawa techniczna tras długich,

19.00 – 21.30 meta tras krótkich TD, TM, TP, TO oraz towarzyszących tras Harpusia (w terenie),

19.00 – 22.00 start tras długich TP10, TP10 DOG, TP15, TP20, TP30 (w bazie),

20.00 – 24.00 – ognisko na trasach długich (pit stop do 60 min),

22.00 – 24.00 – meta tras długich TP10, TP10 DOG, TP15, TP20, TP30,

16 grudnia 2017 (sobota)

0.00 – 4.00 – ognisko na trasach długich (pit stop do 60 min),

0.00 – 9.00 – meta tras długich TP10, TP10 DOG, TP15, TP20, TP30,

9.00 – uroczyste zakończenie imprezy dla wszystkich kategorii z losowaniem nagród,

do godz. 10.00 – opuszczenie bazy imprezy przez uczestników.

 1. PRACA BIURA IMPREZY:

15 grudnia 2017 (piątek)

17.00 – 18.00 – przyjmowanie uczestników tras krótkich TD, TM, TP, TO, DInO HARPUŚ,

18.00 – 22.00 – zgłoszenia uczestników tras długich TP10, TP10 DOG, TP15, TP20, TP30,

20.00 – 24.00 – obsługa bieżąca uczestników,

16 grudnia 2017 (sobota)

0.00 – 9.00 – obsługa bieżąca uczestników.

 1. ZGŁOSZENIA:

Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania formularza elektronicznego poprzez stronę lub w ostatnim terminie w Biurze w bazie Imprezy:

do 11 grudnia 2016 roku:

– obowiązuje promocyjna opłata startowa – zgłoszenia można dokonać wyłącznie wypełniając formularz i przesyłając go w formie elektronicznej poprzez stronę. Promocyjna opłata obowiązuje jedynie przy terminowej opłacie na konto Organizatora!

od 12 grudnia 2016roku:

– obowiązuje wyższa opłata startowa – można zgłaszać się tylko bezpośrednio przed startem, w Biurze (wszelkie opłaty tylko gotówką).

Po potwierdzeniu wpłynięcia opłaty startowej na konto organizatora, uczestnik zostaje wpisany na listę startową.

W Biurze, osoby zgłoszone będące na liście startowej wypełniają formularz dotyczący akceptacji regulaminu i zasad współzawodnictwa Imprezy.

Osoby niezgłoszone wypełniają cały formularz zgłoszeniowy wraz z częścią dotyczącą akceptacji regulaminu i zasad współzawodnictwa Imprezy.

Uczestnicy niepełnoletni składają w Biurze podpisany formularz „Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej”.

Odpowiednie formularze będą dostępne w Biurze. Dodatkowo formularz „Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej” dostępny jest na stronie internetowej Imprezy.

 1. OPŁATA STARTOWA:

Opłata startowa dotyczy każdej osoby w zespole (za każdą osobę w zespole):

Terminy płatności

 • Pierwszy termin - osoby zgłoszone do 11.12.2017 przez www i opłata zaksięgowana na koncie organizatora do tego dnia

 • Termin ostateczny - osoby zgłoszone przez www, które nie opłaciły startu w terminie oraz osoby zgłoszone w bazie (płatność na miejscu, w bazie imprezy)
TrasaPierwszy terminTermin ostateczny
Trasy piesze: TD, TM, TP, TO; roczniki: 2004 i młodsi10 zł15 zł
Trasy Piesze: TM, TP, TO; roczniki: 2003-199715 zł20 zł
Trasy Piesze: TP, TO - dorośli, roczniki: 1996 i starsi20 zł25 zł
TP10, TP10 DOG, TP15, TP20, TP30 - młodzież, roczniki: 1997 i młodsi30 zł45 zł
TP10, TP10 DOG, TP15, TP20, TP30 - dorośli, roczniki: 1996 i starsi45 zł60 zł

ZNIŻKI W OPŁACIE STARTOWEJ:

– 50% osoby, które będą zwycięzcami w konkursach wiedzy o Nadleśnictwie Kolbudy, publikowanych na fanpage www.facebook.com/harceprezesa,

– uczestnicy poprzedniej edycji Harców Prezesa w 2016 roku otrzymują 5 zł zniżki (zniżka naliczana automatycznie przy zapisach elektronicznych, nie dotyczy osób zgłaszających się w bazie Imprezy),

– opiekun co najmniej 10 osobowej (szkoły, drużyny harcerskie itp. itd.) startującej grupy dzieci i młodzieży, własny start opłaca w wysokości 1 zł,

PRZELEWY:

– Opłatę startową należy przesłać przelewem bankowym na konto:
Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN, ul Ogarna 72, 80-826 Gdańsk.
BZ WBK I/O Gdańsk 62 1090 1098 0000 0001 0362 6857

– Tytuł przelewu należy wypełnić według następującego schematu: „(wybrana) TRASA + IMIĘ(-ONA) i NAZWISKO(-A)”

– Opłatę startową za kilka osób można uiszczać jednym przelewem.

UWAGA!!!

– W przypadku stwierdzenia braku obecności na listach startowych przed imprezą pomimo opłacenia opłaty startowej, należy w Biurze okazać dowód uiszczenia opłaty startowej.

– Czas weryfikacji zgłoszenia od momentu jego dotarcia do organizatorów może potrwać kilka dni (weryfikacja dokonywana jest manualnie).

 1. REZYGNACJA:

– Uczestnik, który zdecydował się zrezygnować z udziału w imprezie i zgłosi tą rezygnację e-mailem na adres info@nullharpagan.pl do dnia 11 grudnia 2017 roku ma prawo do zwrotu wniesionej opłaty startowej pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 10 zł.

– Rezygnacja z udziału wysłana na inny adres e-mail lub wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie imprezy (podczas pracy Biura) nie uprawnia do zwrotu opłaty startowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro.

 1. ZMIANA TRASY:

– Uczestnik, który zdecydował się zmienić trasę i zgłosi tą zmianę e-mailem na adres info@nullharpagan.pl do dnia 11 grudnia 2017 roku ma prawo do takowej zmiany trasy.

– W przypadku zmiany trasy na trasę, gdzie normalna opłata startowa jest wyższa, będzie należało dopłacić różnicę w cenie tras do kwoty normalnej opłaty startowej według stawki płatnej.

– W przypadku zmiany trasy na trasę, gdzie normalna opłata startowa jest niższa, nie będzie przysługiwał zwrot wykonanej nadpłaty za trasę wcześniej opłaconą.

– Informacja o zmianie trasy wysłana na inny adres e-mail lub wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie imprezy (podczas pracy Biura) nie uprawnia do zwrotu opłaty startowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro.

 1. ZAMIANA UCZESTNICTWA:

– Uczestnik, który zdecydował się zrezygnować z udziału w imprezie i ma możliwość scedowania swojego zgłoszenia wraz z opłatą startową na innego uczestnika i zgłosi tę zamianę uczestnictwa e-mailem na adres info@nullharpagan.pl do dnia 11 grudnia 2017 roku ma prawo do zamiany uczestnictwa bez poniesienia żadnych opłat manipulacyjnych.

Zamiana uczestnictwa wysłana na inny adres e-mail lub wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie imprezy (podczas pracy Biura) nie uprawnia do zwrotu opłaty startowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro.

 1. NAGRODY:

– Uczestnicy sklasyfikowani na miejscach I-III na poszczególnych trasach „Od zmierzchu do świtu” (TP10, TP10 DOG, TP15, TP20, TP30) otrzymają puchary (puchar przyznawany zespołowo),

– Uczestnicy sklasyfikowani na miejscach I – VI na poszczególnych trasach otrzymają dyplomy,

– Wśród osób obecnych na zakończeniu imprezy zostaną rozlosowane liczne upominki i nagrody,

– Organizatorzy szykują także niespodzianki, o których nie czas jeszcze pisać.

 1. ŚWIADCZENIA STARTOWE:

– możliwość uczestnictwa w imprezie,

– świeże powietrze (nawet całkiem sporo) i dobra zabawa w terenie i bazie imprezy,

– kolorowa mapa (w foliowym worku strunowym),

– opracowane i przygotowane trasy imprezy,

– weryfikację wyników przez Zespół Sędziowski,

– materiały startowe, w tym materiały krajoznawcze,

– komunikat techniczny,

– karta startowa na zespół,

– okolicznościowy numer startowy,

– samoprzylepna naklejka,

– odciski okolicznościowych pieczęci,

– możliwość udziału w konkursach w Bazie Imprezy,

– jeden nocleg w Bazie Imprezy w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór, karimatę oraz czyste obuwie na zmianę),

– przechowalnie bagaży, toalety, prysznice w Bazie Imprezy,

– na trasach „Od zmierzchu do świtu” ognisko, na którym będzie dla każdego uczestnika czekała kiełbaska do własnoręcznego upieczenia, pieczywo oraz herbata z sokiem,

– na trasach „Od zmierzchu do świtu” wafelek dla każdego uczestnika Imprezy (rozdawane na starcie),

– coś na ząb po przybyciu do bazy imprezy po pokonaniu trasy (krótkie trasy – drobny poczęstunek, długie trasy dodatkowo pyszny żurek) oraz herbata,

– wrzątek do celów spożywczych,

– kącik kawowy – działający non stop w bazie imprezy (wrzątek, kawa, herbata, dodatki),

– potwierdzenie i weryfikacja OInO (wszystkie trasy 2 pkt), OTP,

– protokół z imprezy (w formie elektronicznej),

– inne materiały w miarę napływu świadczeń.

 1. KONKURSY:

W ramach organizacji imprezy przygotowaliśmy szereg konkursów z atrakcyjnymi nagrodami.

Na profilu Harców Prezesa www.facebook.com/harceprezesa , w każdy piątek (17,  24 listopada, 1 oraz 8 grudnia) zostanie podane pytanie dotyczące terenu Harców Prezesa, na które będzie trzeba odpowiedzieć do wtorku włącznie na nasz email konkurs@nullharpagan.pl

Nagrodą dla wylosowanego (przez komputer) szczęśliwca w każdym pytaniu będzie 50% zniżki w opłacie startowej na dowolnej trasie.

 1. SKLEPIK HARPAGANOWY:

W bazie imprezy będzie czynny Sklepik Harpaganowy w którym można zakupić mapniki rowerowe, mapy turystyczne, koszulki, kubki oraz buffy Harpaganowe i wiele innych gadżetów.

 1. WYŻYWIENIE:

Organizatorzy zapewniają dla wszystkich uczestników coś na ząb w bazie imprezy (dla nocnych tras także gorący posiłek), po przybyciu na metę oraz dla uczestników tras „Od zmierzchu do świtu” kiełbaski do upieczenia na Pit Stop. Dodatkowo uczestnicy długich trasUczestnicy mają do dyspozycji w bazie imprezy miejsce, w którym będzie można otrzymać wrzątek do własnych naczyń. Dostępny również będzie również kącik kawowy, w tym kawa, herbata i dodatki.

 1. NOCLEGI:

Uczestnicy mają do dyspozycji w bazie imprezy wiele miejsca na podłodze w wyznaczonych lokalizacjach (w tym: sali gimnastycznej, korytarzach szkolnych, klasach oraz innych zakamarkach bazy). Organizatorzy nie zapewniają materaców ani śpiworów. Na życzenie Harcujący Prezes może śpiewać kołysanki :)

 1. PARKINGI:

W okolicy bazy imprezy istnieje możliwość zaparkowania samochodów osobowych. W przypadku większej ilości zgłoszonych uczestników, przygotujemy wydzielone miejsce parkingowe, o czym poinformujemy w osobnym komunikacie na stronie www imprezy. Nie mniej, zalecamy dojazd komunikacją miejską lub innym transportem zbiorowym.

 1. KOMUNIKACJA:

W okolicy bazy dostępna jest komunikacja miejska – są to autobusy miejskie 168, 268 i nocny N3.

 1. RUCH DROGOWY:

– Impreza będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.

– Uczestnicy muszą przestrzegać przepisów Kodeksu Drogowego.

– Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

– Uczestnicy na drogach gruntowych oraz publicznych (bez chodników) idący pieszo lub biegnący powinni poruszać się lewą stroną drogi.

– Za kolizje i wypadki podczas imprezy ponosi odpowiedzialność uczestnik lub inny użytkownik drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki podczas imprezy.

 1. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

– Uczestnicy obowiązani są szanować środowisko naturalne, w którym poruszają się podczas imprezy,

– Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasach imprezy,

– Zabrania się używania szklanych pojemników w terenie,

– Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych,

– W przypadku poruszania się po terenach rezerwatów przyrody obowiązuje absolutny zakaz schodzenia z dróg ogólnodostępnych w rezerwacie,

– Uczestnicy muszą przestrzegać przepisów przeciw-pożarowych w terenie jak i bazie imprezy. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście.

W przypadku naruszania powyższych punktów, uczestnicy mogą być ukarani dyskwalifikacją ogłoszoną w wynikach końcowych imprezy.

 1. DANE OSOBOWE, WIZERUNEK ORAZ KORESPONDENCJA

– Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości podanych w zgłoszeniu.

– Uczestnicy Imprezy zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

– Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN imprez i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych Pomorskiego Klubu Orientacji HARPAGAN zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

– Organizator Imprezy, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Imprezie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Imprezę i wydarzenia towarzyszące Imprezie (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne).

– Uczestnikom Imprezy oprócz nagród i upominków nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

– Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) na Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

– Zgłoszenie dopiero w Biurze Imprezy w trakcie trwania Imprezy nie gwarantuje otrzymania pełnych świadczeń.

– W Biurze Imprezy podczas zapisów wymagane będą od uczestników dowody wpłaty opłaty startowej w przypadku ewentualnych niejasności i braku na liście startowej.

– W Biurze Imprezy podczas odbioru pakietu startowego będzie wymagane okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji roku urodzenia uczestnika.

– Uczestnik, który nie zgłosił się do Biura Imprezy w trakcie trwania Imprezy traci prawo do opłaty startowej i wszystkich świadczeń.

– Organizator nie zapewnia transportu do Bazy Imprezy uczestnikom, którzy rezygnują w trakcie trwania Imprezy z kontynuowania przebycia tras Imprezy. W wyjątkowych sytuacjach w miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć uczestników do Bazy Imprezy aczkolwiek czas oczekiwania na transport może być bardzo długi i związany jest on z bieżącą działalnością logistyczną Organizatora.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Imprezy i w czasie powrotu z niego.

– Uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie NNW i OC).

– Uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie Organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości.

– Uczestnicy biorą udział w Imprezie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).

– Organizatorzy mają prawo wycofać z trasy uczestnika Imprezy, w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego podczas Imprezy oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

– Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Imprezy oraz osobom trzecim.

– Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Imprezie.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasach Imprezy spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność będzie ponosił uczestnik.

– Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

– W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Imprezą uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy.

– Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularzy Imprezy są kompletne i zgodne z prawdą.

– Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Imprezy.

– Uczestnicy startujący z psem zobowiązują się przestrzegać zasad opisanych w zakładce „Start z psem”,

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenach zamkniętych.

– Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej oraz każdej innej napotkanej na swojej trasie i Bazie Imprezy.

– Na trasach Imprezy mogą występować strome podejścia oraz zejścia jak i inne niebezpieczne warunki terenowe. Bezpieczne pokonanie tychże odcinków tras leży w gestii uczestnika, który sam bierze odpowiedzialność za siebie i podejmowane decyzje co do pokonania tychże odcinków.

– Uczestnicy podczas Imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad współzawodnictwa oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem wobec siebie, osób postronnych oraz osób z zespołu organizacyjnego Imprezy. Nie mogą także używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niegodny uczestnika Imprezy.

– Nieznajomość regulaminu Imprezy i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora jako podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub protestów ze strony uczestnika, jak i osób trzecich. Podpis uczestnika na formularzu Imprezy potwierdza zapoznanie się z warunkami Regulaminu i Zasad Współzawodnictwa w Imprezie.

– Ostateczna Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora, natomiast interpretacja przepisów Zasad Współzawodnictwa należy do Sędziego Głównego Imprezy. W sprawach spornych decyzja Organizatorów lub Sędziego Głównego Imprezy jest decyzją ostateczną.

– Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.

– Wymagana będzie duża porcja humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich w bazie Imprezy jak i na trasach Imprezy.

 1. INFORMACJE DODATKOWE:

Informacji dodatkowych udziela Biuro Klubu poprzez email biuro@nullharpagan.pl lub bezpośrednio Kierownik Imprezy Dominika Bąkowska tel. 503-332-717.

 1. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA:

Zasady współzawodnictwa zostały określone w Zasadach punktacji i współzawodnictwa na turystycznych imprezach na orientację PTTK  i stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

 1. KOMUNIKAT TECHNICZNY:

Komunikat techniczny zostanie opublikowany do 13 grudnia 2017 roku na stronie www.harpagan.pl/harce/. Na tej stronie www także inne ważne informacje organizacyjne.

Polecamy śledzić także nasz profil na facebooku www.facebook.com/harceprezesa

 

Serdecznie zapraszamy!                    

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY                

XXIII MnO HARCE PREZESA 2017