Strefa uczestnika

W tym dziale będziemy na bieżąco tworzyć mini-przewodnik z istotnymi informacjami dotyczącymi startu w Harcach Prezesa.

We wszystkich sprawach można kontaktować się mailowo z Kierownikiem Imprezy: biuro@nullharpagan.pl