Zgłoszenia

Zapisy na XXIV edycję Harców Prezesa (odsłonę letnią) – zapraszamy!

 Każdą osobę z zespołu zapisujemy w osobnym zgłoszeniu i podajemy tą samą nazwę zespołu – będziemy na tej podstawie tworzyć zespoły ;) 

Kliknij poniżej: