Start z psem

Tekst ten stanowi integralną część Regulaminu Imprezy.

Start z psem
  1. Na wszystkich trasach dozwolony jest start z psem.
  2. Wprowadzono trasę pieszą TP10 DOG – jest to jedyna trasa, na której prowadzona będzie klasyfikacja dogtrekkingowa. Na tej trasie zespół może liczyć od 1 do 5 uczestników oraz minimum 1 pies. Nie ma możliwości startu na tej trasie bez psa.
  3. Obowiązuje bezwzględny NAKAZ używania smyczy przez cały czas trwania Imprezy – osoby niestosujące się do tego zapisu będą dyskwalifikowane.
  4. Wszystkie psy biorące udział w Imprezie muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie. Na prośbę organizatora lub osób trzecich uczestnik ma obowiązek okazać zaświadczenie.
  5. Prosimy pamiętać, że pies jest członkiem zespołu i należy bezwzględnie zadbać o jego komfort! Zalecamy stosowanie szelek oraz smyczy z amortyzatorem. Obowiązkowym wyposażeniem na trasie będzie odpowiednia ilość wody (istnieje możliwość uzupełnienia wody na ognisku), miska oraz podstawowa apteczka.
  6. W razie problemów na trasie i braku możliwości kontynuowania startu, zespół ma obowiązek poinformować Organizatora o zejściu z trasy.