Osoba niepełnoletnia

W Harcach Prezesa osoby niepełnoletnie od 11 do 18 roku życia mogą uczestniczyć tylko w zespołach minimum 2-osobowych za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

Osoby niepełnoletnie w wieku od 0 do 11 lat mogą uczestniczyć w Imprezie tylko pod opieką osoby pełnoletniej oraz za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

Rodzice/opiekunowie prawni obecni na starcie w dniu Imprezy nie muszą drukować zgody – będą mogli ją wypełnić na miejscu.

Formularz dostępny poniżej:

Zgoda na start osoby niepełnoletniej (55 pobrań )