Regulamin

XXVI MARSZE NA ORIENTACJĘ /edycja dzienna/

HARCE PREZESA

8 sierpnia 2020

 

 1. NAZWA IMPREZY:

XXVI Marsze na Orientację HARCE PREZESA zwane dalej „Imprezą”

 1. TERMIN i MIEJSCE:

Impreza odbędzie się w jeden z wakacyjnych dni w roku – 8 sierpnia 2020 (sobota). Baza znajdować się będzie w Gdańsku-Oliwie.

 1. CELE IMPREZY:

– ukazanie piękna i ciekawych miejsc Wielkiego Lasu w dzień,

– rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zamiłowania do uprawiania turystyki kwalifikowanej, rekreacji i sportu,

– podnoszenie ogólnej sprawności, tężyzny i zdrowotności uczestników Imprezy,

– popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku dla wszystkich,

– wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska sympatyków imprez na orientację,

– praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,

– kontynuacja tradycyjnych Marszy na Orientację HARCE PREZESA organizowanych dotychczas przez Klub Imprez na Orientację NEPTUN.

 1. LASY OLIWSKIE

Impreza organizowana jest na terenie kompleksu lasów oliwskich, wchodzących w skład Nadleśnictwa Gdańsk.

 1. ORGANIZATOR:

Pomorski Klub Orientacji „HARPAGAN” z siedzibą w Gdańsku, ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk

tel. +48 606-210-024,

e-mail klub@nullharpagan.pl

internet www.harpagan.pl

 1. WSPÓŁPRACA:

 1. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Impreza organizowana jest przez grono klubowiczek, klubowiczów oraz sympatyków Pomorskiego Klubu Orientacji HARPAGAN.

Kierownik Imprezy: Dominika Bąkowska – Organizator InO PTTK, uprawnienia nr 8/132/2013

Harcujący Prezes: Karol Kalsztein – Honorowy Przodownik InO PTTK, nr leg. 047

 1. BAZA:

Wkrótce informacje dotyczące bazy.

 1. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE:

Prawo w uczestnictwie w Imprezie mają osoby:

– które ukończyły 18 lat,

– osoby niepełnoletnie w wieku od 11 do 18 lat mogą uczestniczyć w Imprezie tylko w zespołach minimum dwuosobowych za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego,

– osoby niepełnoletnie w wieku od 0 do 11 lat mogą uczestniczyć w Imprezie tylko pod opieką osoby pełnoletniej oraz za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

– formularz „Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej” można pobrać ze strony Imprezy z zakładki “Osoba niepełnoletnia”.

– jeden opiekun na trasie może opiekować się maksymalnie 10 osobami niepełnoletnimi.

– każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). Dopuszcza się do uczestnictwa w Imprezie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, które nie posiadają przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Imprezie. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora.

– w przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w Imprezie potwierdza na formularzu ”Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej” własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego uczestnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania Imprezy.

– każdy zespół powinien posiadać: kompas, długopis, odpowiednie ubranie do lasu, odpowiednie oświetlenie, elementy odblaskowe oraz działający i naładowany telefon komórkowy (numer telefonu podany przy zgłoszeniu!!!).

 1. FORMUŁA, MAPY I TRASY STARTOWE:

Impreza odbywa się w formule pieszej, to znaczy uczestnicy mogą poruszać się na trasach tylko za pomocą własnych nóg (pieszo, marszobieg, bieg).

Na wszystkich trasach mapy do biegu na orientację – kolorowe, specjalistyczne i aktualizowane, zabezpieczone w foliowym worku strunowym.

 • Piesza 5 km „Rodzina Prezesa” – zespoły 1-11 osobowe, trasa skierowana do rodzin z dziećmi, osób początkujących i chcących spróbować przygody z mapą. Kolorowa mapa w skali 1:10 000 (pełna treść topograficzna).
 • Piesza 10 km łatwa „Staż u Prezesa” – zespoły 1-11 osobowe, trasa łatwa, w sam raz dla początkujących i średniozaawansowanych, chętnych na dłuższą wędrówkę, kolorowa mapa w skali 1:10 000 (pełna treść topograficzna),
 • Piesza 10km „Fajrant Prezesa” – zespoły 1-11 osobowe, kolorowa mapa w skali 1:10 000 (pełna treść topograficzna),
 • Piesza 10 km “Spacer z Prezesem”trasa dogtrekkingowa, zespoły 1-5 osobowe + minimum 1 pies, kolorowa mapa w skali 1:10 000 (pełna treść topograficzna),
 • Piesza 15 km “Obchód Prezesa” – zespoły 1 – 5 osobowe, kolorowa mapa w skali 1:20 000 (pełna treść topograficzna),
 • Piesza 20km „Nadgodziny Prezesa” – zespoły 1 – 5 osobowe, kolorowa mapa w skali 1:20 000 (pełna treść topograficzna),
 • Piesza 30km „Harce Prezesa” – zespoły 1 – 5 osobowe, kolorowa mapa w skali 1:20 000 (pełna treść topograficzna).

Trasa 5 km – meta przy harcowym ognisku, zapraszamy do relaksu i dzielenie się wrażeniami z trasy!

Pozostałe trasy długie – ognisko na trasie, z możliwością wykorzystania 1 godziny pit-stopu na relaks, uzupełnienie kalorii i integrację.

 1. PUNKTACJA I SĘDZIOWANIE:

Punktacja prowadzona będzie według zasad Punktacji i Współzawodnictwa w Turystycznych

Marszach na Orientację KInO ZG PTTK ze stycznia 2015 roku, dostępnych pod adresem:

Zasady punktacji…

W związku z tym, że zasady punktacji są dość zawiłe, możecie się również w tej sprawie z nami kontaktować.

 1. RAMOWY PROGRAM:

8 sierpnia 2020 (sobota)

od godz. 7.00 – przyjmowanie uczestników w bazie imprezy,

od 7.30 – praca biura w bazie imprezy,

8.00 – godzina „0” dla wszystkich tras (TP5, TP10 łatwa, TP10, TP10 DOG, TP15, TP20, TP30),

8.00 – start interwałowy trasy TP30,

9.00 – start interwałowy tras TP20, TP15,

10.00 – start interwałowy tras TP10 dog, TP10 łatwa,

11:00 – start interwałowy TP10, TP5,

14.00 – meta TP5,

10.00 – 16.00 – ognisko na trasach (pit stop do 60 min oraz meta TP5),

11.00 – 19.00 – meta tras TP10, TP10dog, TP10lite, TP15, TP20, TP30,

20.00 – uroczyste zakończenie imprezy dla wszystkich kategorii z losowaniem nagród, na terenie Gdańska Oliwy,

do godz. 21.00 – opuszczenie bazy imprezy przez uczestników.

 1. PRACA BIURA IMPREZY:

8 sierpnia 2020 (sobota)

7.30 – 11.00 – przyjmowanie uczestników tras TP5, TP10, TP10dog, TP10łatwa, TP15, TP20, TP30, (w bazie),

11.00 – 20.00 – obsługa bieżąca uczestników,

 1. ZGŁOSZENIA:

Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania formularza elektronicznego poprzez stronę lub w ostatnim terminie w Biurze w bazie Imprezy:

do 31 lipca 2020 roku:

– obowiązuje promocyjna opłata startowa – zgłoszenia można dokonać wyłącznie wypełniając formularz i przesyłając go w formie elektronicznej poprzez stronę. Promocyjna opłata obowiązuje jedynie przy terminowej opłacie na konto Organizatora!

od 1 sierpnia 2020 roku:

– obowiązuje wyższa opłata startowa – można zgłaszać się tylko bezpośrednio przed startem, w Biurze (wszelkie opłaty tylko gotówką).

Po potwierdzeniu wpłynięcia opłaty startowej na konto organizatora, uczestnik zostaje wpisany na listę startową.

W Biurze, osoby zgłoszone będące na liście startowej wypełniają formularz dotyczący akceptacji regulaminu i zasad współzawodnictwa Imprezy.

Osoby niezgłoszone wypełniają cały formularz zgłoszeniowy wraz z częścią dotyczącą akceptacji regulaminu i zasad współzawodnictwa Imprezy.

Uczestnicy niepełnoletni składają w Biurze podpisany formularz „Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej”.

Odpowiednie formularze będą dostępne w Biurze. Dodatkowo formularz „Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej” dostępny jest na stronie internetowej Imprezy.

 1. OPŁATA STARTOWA:

Opłata startowa dotyczy każdej osoby w zespole (za każdą osobę w zespole):

Terminy płatności

 • Pierwszy termin - osoby zgłoszone do 31.07.2020 przez www i opłata zaksięgowana na koncie organizatora do tego dnia

 • Termin ostateczny - osoby zgłoszone przez www, które nie opłaciły startu w powyższym terminie oraz osoby zgłoszone w bazie (płatność na miejscu, w bazie imprezy)
TrasaPierwszy terminTermin ostateczny
TP5, TP10łatwa, TP10dog, TP10, TP15, TP20, TP30 - dzieci do 6. roku życia (roczniki 2014 i młodsi)20 zł30 zł
TP5, TP10łatwa, TP10dog, TP10, TP15, TP20, TP30 - dzieci i młodzież od 7. do 18. roku życia (roczniki od 2013 do 2002)40 zł60 zł
TP5, TP10łatwa, TP10dog, TP10, TP15, TP20, TP30 - dorośli od 19. roku życia (roczniki 2001 i starsi)70 zł100 zł

ZNIŻKI W OPŁACIE STARTOWEJ:

– 50% osoby, które będą zwycięzcami w konkursach wiedzy o krajoznawczej, publikowanych na fanpage www.facebook.com/harceprezesa,

– opiekun co najmniej 10 osobowej (szkoły, drużyny harcerskie itp. itd.) startującej grupy dzieci i młodzieży, własny start opłaca w wysokości 1 zł.

PRZELEWY:

– Opłatę startową należy przesłać przelewem bankowym na konto:
Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN, ul Ogarna 72, 80-826 Gdańsk.
Santander Bank 62 1090 1098 0000 0001 0362 6857

– Tytuł przelewu należy wypełnić według następującego schematu: “(wybrana) TRASA + IMIĘ(-ONA) i NAZWISKO(-A)”

– Opłatę startową za kilka osób można uiszczać jednym przelewem.

UWAGA!!!

– W przypadku stwierdzenia braku obecności na listach startowych przed imprezą pomimo opłacenia opłaty startowej, należy w Biurze okazać dowód uiszczenia opłaty startowej.

– Czas weryfikacji zgłoszenia od momentu jego dotarcia do organizatorów może potrwać kilka dni (weryfikacja dokonywana jest manualnie).

 1. REZYGNACJA:

– Uczestnik, który zdecydował się zrezygnować z udziału w imprezie i zgłosi tą rezygnację e-mailem na adres harce@nullharpagan.pl do dnia 31 lipca 2020 roku ma prawo do zwrotu wniesionej opłaty startowej pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 10 zł.

– Rezygnacja z udziału wysłana na inny adres e-mail lub wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie imprezy (podczas pracy Biura) nie uprawnia do zwrotu opłaty startowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro.

 1. ZMIANA TRASY:

– Uczestnik, który zdecydował się zmienić trasę i zgłosi tą zmianę e-mailem na adres harce@nullharpagan.pl do dnia 31 lipca 2020 roku ma prawo do takowej zmiany trasy.

– W przypadku zmiany trasy na inną trasę, gdzie normalna opłata startowa jest wyższa, będzie należało dopłacić różnicę w cenie tras do kwoty normalnej opłaty startowej według stawki aktualnej na dzień zmiany.

– W przypadku zmiany trasy na trasę, gdzie normalna opłata startowa jest niższa, nie będzie przysługiwał zwrot wykonanej nadpłaty za trasę wcześniej opłaconą.

– Informacja o zmianie trasy wysłana na inny adres e-mail lub wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie imprezy (podczas pracy Biura) nie uprawnia do zwrotu opłaty startowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro.

 1. ZAMIANA UCZESTNICTWA:

– Uczestnik, który zdecydował się zrezygnować z udziału w imprezie i ma możliwość scedowania swojego zgłoszenia wraz z opłatą startową na innego uczestnika i zgłosi tę zamianę uczestnictwa e-mailem na adres harce@nullharpagan.pl do dnia 31 lipca 2020 roku roku ma prawo do zamiany uczestnictwa bez poniesienia żadnych opłat manipulacyjnych.

Zamiana uczestnictwa wysłana na inny adres e-mail lub wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie imprezy (podczas pracy Biura) nie uprawnia do zwrotu opłaty startowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro.

 1. NAGRODY:

– Uczestnicy sklasyfikowani na miejscach I-III na poszczególnych trasach otrzymają puchary (puchar przyznawany zespołowo),

– Uczestnicy sklasyfikowani na miejscach I – VI na poszczególnych trasach otrzymają Pochwały Prezesa (dyplomy),

– Wśród osób obecnych na zakończeniu imprezy zostaną rozlosowane liczne upominki i nagrody,

– Organizatorzy szykują także niespodzianki, o których nie czas jeszcze pisać.

 1. ŚWIADCZENIA STARTOWE:

– możliwość uczestnictwa w imprezie,

– świeże powietrze (nawet całkiem sporo) i dobra zabawa w terenie i bazie imprezy,

– kolorowa mapa (w foliowym worku strunowym),

– opracowane i przygotowane trasy imprezy,

– weryfikację wyników przez Zespół Sędziowski,

– materiały startowe, w tym materiały krajoznawcze,

– komunikat techniczny,

– karta startowa na zespół,

– okolicznościowy numer startowy,

– samoprzylepna naklejka,

– odciski okolicznościowych pieczęci,

– możliwość udziału w konkursach w Bazie Imprezy,

– przechowalnie bagaży, toalety, prysznice w Bazie Imprezy,

– na wszystkich trasach (TP5, TP10, TP10 ŁATWA, TP10 DOG, TP15, TP20, TP30) ognisko, na którym będzie dla każdego uczestnika czekała kiełbaska do własnoręcznego upieczenia, pieczywo oraz herbata z sokiem,

– na wszystkich trasach wafelek dla każdego uczestnika Imprezy (rozdawane na starcie),

– coś na ząb po przybyciu do bazy imprezy po pokonaniu trasy (pyszny żurek) oraz herbata,

– wrzątek do celów spożywczych,

– kącik kawowy – działający non stop w bazie imprezy (wrzątek, kawa, herbata, dodatki),

– potwierdzenie i weryfikacja OInO (wszystkie trasy 2 pkt), OTP,

– protokół z imprezy (w formie elektronicznej),

– inne materiały w miarę napływu świadczeń.

 1. KONKURSY:

W ramach organizacji imprezy przygotowaliśmy szereg konkursów z atrakcyjnymi nagrodami.

Na profilu Harców Prezesa www.facebook.com/harceprezesa , w piątki zostanie podane pytanie dotyczące terenu Harców Prezesa, na które będzie można odpowiedzieć do najbliższego wtorku włącznie na nasz e-mail konkurs@nullharpagan.pl

Nagrodą dla wylosowanego (przez komputer) szczęśliwca w każdym pytaniu będzie 50% zniżki w opłacie startowej na dowolnej trasie. Zapraszamy do zabawy!

 1. SKLEPIK HARPAGANOWY:

W bazie imprezy będzie czynny Sklepik Harpaganowy, w którym można zakupić kubki Prezesa, mapniki rowerowe, koszulki oraz buffy Harpaganowe i wiele innych gadżetów.

 1. WYŻYWIENIE:

Organizatorzy zapewniają dla wszystkich uczestników tras długich coś na ząb w bazie imprezy: kiełbaski do upieczenia na Pit Stop (w przypadku trasy pieszej 5 km – na mecie), gorący posiłek po powrocie do bazy. Dodatkowo uczestnicy wszystkich tras mają do dyspozycji w bazie imprezy miejsce, w którym będzie można otrzymać wrzątek do własnych naczyń. Dostępny również będzie również kącik kawowy, w tym kawa, herbata i dodatki. Dla uczestników tras krótkich przygotowany zostanie poczęstunek na mecie.

 1. NOCLEGI:

Uczestnicy mają do dyspozycji w bazie imprezy wiele miejsca na podłodze w wyznaczonych lokalizacjach (w tym: sali gimnastycznej, korytarzach szkolnych, klasach oraz innych zakamarkach bazy). Organizatorzy nie zapewniają materaców ani śpiworów

 1. PARKINGI:

W okolicy bazy imprezy istnieje ograniczona możliwość zaparkowania samochodów osobowych. Zalecamy dojazd komunikacją miejską lub innym transportem zbiorowym.

 1. KOMUNIKACJA:

W okolicy bazy dostępna jest komunikacja miejska, zapraszamy na stronę przewoźnika www.ztm.gda.pl.

 1. RUCH DROGOWY:

– Impreza będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.

– Uczestnicy muszą przestrzegać przepisów Kodeksu Drogowego.

– Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

– Uczestnicy na drogach gruntowych oraz publicznych (bez chodników) idący pieszo lub biegnący powinni poruszać się lewą stroną drogi.

– Za kolizje i wypadki podczas imprezy ponosi odpowiedzialność uczestnik lub inny użytkownik drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki podczas imprezy.

 1. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:

– Uczestnicy obowiązani są szanować środowisko naturalne, w którym poruszają się podczas imprezy,

– Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasach imprezy,

– Zabrania się używania szklanych pojemników w terenie,

– Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych,

– W przypadku poruszania się po terenach rezerwatów przyrody obowiązuje absolutny zakaz schodzenia z dróg ogólnodostępnych w rezerwacie,

– Uczestnicy muszą przestrzegać przepisów przeciw-pożarowych w terenie jak i bazie imprezy. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście.

W przypadku naruszania powyższych punktów, uczestnicy mogą być ukarani dyskwalifikacją ogłoszoną w wynikach końcowych imprezy.

 1. DANE OSOBOWE, WIZERUNEK ORAZ KORESPONDENCJA:

– Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości podanych w zgłoszeniu.

– Uczestnicy Imprezy zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

– Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego Zawodnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do Uczestnika informacji o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), Zawodnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.

– Wszystkie informacje dotyczące Uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

– Organizator Imprezy, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Rajdzie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Rajd i wydarzenia towarzyszące Rajdowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne).

– Uczestnikom oprócz świadczeń rajdowych, nagród i upominków nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagradzanie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

– Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) na Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN.

– O sposobie przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych podanych na potrzeby startu w Rajdzie, Uczestnik może w dowolnym momencie przeczytać w Polityce prywatności, dostępnej w stopce strony.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

– Zgłoszenie dopiero w Biurze Imprezy w trakcie trwania Imprezy nie gwarantuje otrzymania pełnych świadczeń.

– W Biurze Imprezy podczas zapisów wymagane będą od uczestników dowody wpłaty opłaty startowej w przypadku ewentualnych niejasności i braku na liście startowej.

– W Biurze Imprezy podczas odbioru pakietu startowego będzie wymagane okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji roku urodzenia uczestnika.

– Uczestnik, który nie zgłosił się do Biura Imprezy w trakcie trwania Imprezy traci prawo do opłaty startowej i wszystkich świadczeń.

– Organizator nie zapewnia transportu do Bazy Imprezy uczestnikom, którzy rezygnują w trakcie trwania Imprezy z kontynuowania przebycia tras Imprezy. W wyjątkowych sytuacjach w miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć uczestników do Bazy Imprezy aczkolwiek czas oczekiwania na transport może być bardzo długi i związany jest on z bieżącą działalnością logistyczną Organizatora.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Imprezy i w czasie powrotu z niego.

– Uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie NNW i OC).

– Uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie Organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości.

– Uczestnicy biorą udział w Imprezie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).

– Organizatorzy mają prawo wycofać z trasy uczestnika Imprezy, w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego podczas Imprezy oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

– Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Imprezy oraz osobom trzecim.

– Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Imprezie.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasach Imprezy spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność będzie ponosił uczestnik.

– Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

– W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Imprezą uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy.

– Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularzy Imprezy są kompletne i zgodne z prawdą.

– Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Imprezy.

– Uczestnicy startujący z psem zobowiązują się przestrzegać zasad opisanych w zakładce “Start z psem”,

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenach zamkniętych.

– Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej oraz każdej innej napotkanej na swojej trasie i Bazie Imprezy.

– Na trasach Imprezy mogą występować strome podejścia oraz zejścia jak i inne niebezpieczne warunki terenowe. Bezpieczne pokonanie tychże odcinków tras leży w gestii uczestnika, który sam bierze odpowiedzialność za siebie i podejmowane decyzje co do pokonania tychże odcinków.

– Uczestnicy podczas Imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad współzawodnictwa oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem wobec siebie, osób postronnych oraz osób z zespołu organizacyjnego Imprezy. Nie mogą także używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niegodny uczestnika Imprezy.

– Nieznajomość regulaminu Imprezy i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora jako podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub protestów ze strony uczestnika, jak i osób trzecich. Podpis uczestnika na formularzu Imprezy potwierdza zapoznanie się z warunkami Regulaminu i Zasad Współzawodnictwa w Imprezie.

– Ostateczna Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora, natomiast interpretacja przepisów Zasad Współzawodnictwa należy do Sędziego Głównego Imprezy. W sprawach spornych decyzja Organizatorów lub Sędziego Głównego Imprezy jest decyzją ostateczną.

– Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.

– Wymagana będzie duża porcja humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich w bazie Imprezy jak i na trasach Imprezy.

 1. INFORMACJE DODATKOWE:

Informacji dodatkowych udziela Biuro Klubu poprzez email biuro@nullharpagan.pl lub bezpośrednio Kierownik Imprezy Dominika Bąkowska tel. 503-332-717.

 1. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA:

Zasady współzawodnictwa zostały określone w Zasadach punktacji i współzawodnictwa na turystycznych imprezach na orientację PTTK  i stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

 1. KOMUNIKAT TECHNICZNY:

Komunikat techniczny zostanie opublikowany do 5 sierpnia 2020 roku na stronie www.harpagan.pl/harce/. Na tej stronie www także inne ważne informacje organizacyjne.

Polecamy śledzić także nasz profil na facebooku www.facebook.com/harceprezesa

 

Serdecznie zapraszamy!

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

XXVI MnO HARCE PREZESA 2020