Regulamin

XXIX MARSZE NA ORIENTACJĘ /edycja nocna/

HARCE PREZESA

16/17 grudnia 2023 (noc z soboty na niedzielę)

1. NAZWA IMPREZY

XXIX Marsze na Orientację HARCE PREZESA zwane dalej „Imprezą”.

2. PATRONAT HONOROWY

Patronat Honorowy nad XXVIII Marszami na Orientację HARCE PREZESA objęli:

Prezydent Miasta Gdańska – Pani Aleksandra Dulkiewicz

Marszałek Województwa Pomorskiego – Pan Mieczysław Struk

3. TERMIN i MIEJSCE

Impreza odbędzie się w jedną z najdłuższych nocy w roku – 16/17 grudnia 2023. Areną Imprezy będą Lasy Otomińskie.

Baza: SP nr 84 w Gdańsku-Kiełpinie Górnym.

4. CELE IMPREZY

a. ukazanie piękna i ciekawych miejsc Wielkiego Lasu w nocy,
b. rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zamiłowania do uprawiania turystyki kwalifikowanej, rekreacji i sportu,
c. podnoszenie ogólnej sprawności, tężyzny i zdrowotności uczestników Imprezy,
d. popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku dla wszystkich,
e. wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska sympatyków imprez na orientację,
f. praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
g. kontynuacja tradycyjnych Marszy na Orientację HARCE PREZESA organizowanych dotychczas przez Klub Imprez na Orientację NEPTUN.

5. LASY OTOMIŃSKIE

Impreza organizowana jest na terenie kompleksu Lasów Otomińskich, wchodzących w skład Nadleśnictwa Kolbudy.

6. ORGANIZATOR

Pomorski Klub Orientacji „HARPAGAN” z siedzibą w Gdańsku, ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk

tel. +48 606-210-024,

e-mail klub@nullharpagan.pl

internet www.harpagan.pl

7. WSPÓŁPRACA

 • Oddział Regionalny PTTK z siedzibą w Gdańsku pttkkrowiabrama.pl
 • Nadleśnictwo Kolbudy
 • Szkoła Podstawowa nr 84 w Gdańsku
 • GARMIN Polska

8. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

Impreza organizowana jest przez grono klubowiczek, klubowiczów oraz sympatyków Pomorskiego Klubu Orientacji HARPAGAN.

Kierownik Imprezy: Dominika Bąkowska – Organizator InO PTTK, uprawnienia nr 8/132/2013

Harcujący Prezes/Sędzia Główny: Karol Kalsztein – Honorowy Przodownik InO PTTK, nr leg. 047

9. BAZA

Szkoła Podstawowa nr 84, ul. Otomińska 72 w Gdańsku-Kiełpinie Górnym

Namiary GPS: LINK

10. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE

Prawo w uczestnictwie w Imprezie mają osoby:

a. które ukończyły 18 lat,

b. osoby niepełnoletnie w wieku od 13 do 18 lat mogą uczestniczyć w Imprezie tylko w zespołach minimum dwuosobowych za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego,

c. osoby niepełnoletnie w wieku od 0 do 13 lat mogą uczestniczyć w Imprezie tylko pod opieką rodzica/opiekuna prawnego oraz za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego,

d. formularz „Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej” można pobrać ze strony Imprezy z zakładki “Osoba niepełnoletnia”,

e. jeden opiekun na trasie może opiekować się maksymalnie 10 osobami niepełnoletnimi,

f. każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). Dopuszcza się do uczestnictwa w Imprezie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, które nie posiadają przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Imprezie. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora

g. w przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w Imprezie potwierdza na formularzu ”Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej” własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego uczestnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania Imprezy.

h. każdy zespół powinien posiadać: kompas, długopis, odpowiednie ubranie do lasu oraz działający i naładowany telefon komórkowy (numer telefonu podany przy zgłoszeniu!!!).

11. FORMUŁA, MAPY I TRASY STARTOWE

Impreza odbywa się w formule pieszej, to znaczy uczestnicy mogą poruszać się na trasach tylko za pomocą własnych nóg (pieszo, marszobieg, bieg).

Na wszystkich trasach mapy do biegu na orientację – kolorowe, specjalistyczne i aktualizowane, zabezpieczone w foliowym worku strunowym.

 • Piesza 5 km „Rodzina Prezesa” – zespoły 1-11 osobowe, trasa skierowana do rodzin z dziećmi, osób początkujących i chcących spróbować przygody z mapą. Kolorowa mapa w skali 1:10 000 (pełna treść topograficzna). Trasa z metą przy harcowym ognisku.
 • Piesza 10 km „Staż u Prezesa”– zespoły 1-11 osobowe, trasa łatwa, w sam raz dla początkujących i średniozaawansowanych, chętnych na dłuższą wędrówkę, kolorowa mapa w skali 1:10 000 (pełna treść topograficzna),
 • Piesza 10km „Fajrant Prezesa” – zespoły 1-11 osobowe, kolorowa mapa w skali 1:10 000 (pełna treść topograficzna),
 • Piesza 10 km „Spacer z Prezesem”trasa dogtrekkingowa, zespoły 1-5 osobowe + minimum 1 pies, kolorowa mapa w skali 1:10 000 (pełna treść topograficzna),
 • Piesza 15 km „Praktyki u Prezesa”– zespoły 1-5 osobowe, trasa łatwa, w sam raz dla początkujących i średniozaawansowanych, chętnych na dłuższą wędrówkę, kolorowa mapa w skali 1:20 000 (pełna treść topograficzna),
 • Piesza 15 km „Obchód Prezesa” – zespoły 1 – 5 osobowe, kolorowa mapa w skali 1:20 000 (pełna treść topograficzna), trasa TT Pucharu Pomorza Gdańskiego Długodystansowych Imprez na Orientację
 • Piesza 20km „Nadgodziny Prezesa” – zespoły 1 – 5 osobowe, kolorowa mapa w skali 1:20 000 (pełna treść topograficzna), trasa BT Pucharu Pomorza Gdańskiego Długodystansowych Imprez na Orientację
 • Piesza 30km „Harce Prezesa” – zespoły 1 – 5 osobowe, kolorowa mapa w skali 1:20 000 (pełna treść topograficzna), trasa E Pucharu Pomorza Gdańskiego Długodystansowych Imprez na Orientację

12. ZASADY PUNKTACJI I WSPÓŁZAWODNICTWA

a. Punktacja prowadzona będzie według Zasad Punktacji i Współzawodnictwa na Turystycznych Imprezach na Orientację KInO ZG PTTK ze stycznia 2015 roku, dostępnych pod adresem: Zasady punktacji…,

które stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

b. na trasach Imprezy można korzystać tylko z mapy dostarczonej na starcie przez Organizatora. Wszelkie korzystanie z innych map, niedostarczonych przez organizatora jest zabronione.

c. Na trasach Imprezy korzystanie z wszelkich urządzeń nawigacyjnych w tym GPS dozwolone jest tylko w celu zapisu tracka przejścia.

13. RAMOWY PROGRAM

16 grudnia 2023 (sobota)

od godz. 15.30 – przyjmowanie uczestników w bazie Harców,

od godz. 15.30 – praca biura w bazie Harców,

16.00 – godzina „0” dla wszystkich tras (TP5, TP10, TP10łatwa, TP10pies, TP15, TP15łatwa, TP20, TP30),

16.00-19.00 – start interwałowy wszystkich tras

17.00 – 24.00 ognisko w terenie (pit stop do 60 min, w tym meta TP5),

18.00 – 24.00 meta tras TP10, TP10łatwa, TP10pies, TP15, TP15łatwa, TP20, TP30 (w bazie),

17 grudnia 2023 (niedziela)

0.00 – 2.00 ognisko w terenie (pit stop do 60 min, w tym meta TP5),

0.00 – 5.00 meta tras TP10, TP10łatwa, TP10pies, TP15, TP15łatwa, TP20, TP30 (w bazie),

8.00 – uroczyste zakończenie Harców dla wszystkich kategorii, wręczenie nagród

do godz. 8.30 – opuszczenie bazy Harców przez uczestników.

14. PRACA BIURA IMPREZY

16 grudnia 2023 (sobota)

15.30 – 20.00 – przyjmowanie uczestników w bazie

20.00 – 24.00 – obsługa bieżąca uczestników

17 grudnia 2023 (niedziela)

0.00 – 5.00 – obsługa bieżąca uczestników

15. ZGŁOSZENIA

a. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania formularza elektronicznego poprzez stronę www do 8 grudnia (godz. 23:59) 2023 roku

b. Zgłoszenie ważne jest tylko po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie Organizatora!

c. Po potwierdzeniu wpłynięcia opłaty startowej na konto organizatora, uczestnik zostaje wpisany na listę startową.

d. W Biurze, uczestnicy podpisują formularz dotyczący akceptacji regulaminu i zasad współzawodnictwa Imprezy.

e. Uczestnicy niepełnoletni składają w Biurze podpisany przez opiekuna formularz „Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej”.

f. Odpowiednie formularze będą dostępne w Biurze. Dodatkowo formularz „Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej” dostępny jest na stronie internetowej Imprezy.

16. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa dotyczy każdej osoby w zespole i jest zależna od wieku uczestnika.

Zgłoszenie jest ważne tylko z prawidłową i terminową opłatą startową.
TrasaZgłoszenie online i płatność w terminie do 08.12.2023Zgłoszenie i płatność na miejscu, w dniu imprezy
wszystkie trasy
dzieci do lat 6, roczniki: 2017 i młodsi
30 zł40 zł
wszystkie trasy
młodzież od 7 do 20 roku życia, roczniki: od 2016 do 2003.
60 zł80 zł
wszystkie trasy:
dorośli od 21 roku, roczniki: 2002 i starsi
90 zł120 zł

ZNIŻKI W OPŁACIE STARTOWEJ

– opiekun co najmniej 10 osobowej (szkoły, drużyny harcerskie itp. itd.) startującej grupy dzieci i młodzieży, własny start opłaca w wysokości 1 zł.

PRZELEWY:

– Opłatę startową należy przesłać przelewem bankowym na konto:
Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN, ul Ogarna 72, 80-826 Gdańsk.
Santander Bank 62 1090 1098 0000 0001 0362 6857

– Tytuł przelewu należy wypełnić według następującego schematu: „HP + ID + IMIĘ(-ONA) i NAZWISKO(-A)”

– Opłatę startową za kilka osób można uiszczać jednym przelewem.

UWAGA!!!

W przypadku stwierdzenia braku obecności na listach zgłoszonych lub startowych przed imprezą pomimo opłacenia opłaty startowej, należy niezwłocznie skontaktować się z Organizatorami poprzez email harce@nullharpagan.pl Po 8 grudnia 2023 roku, godzinie 23.59, żadne uwagi nie będą już przyjmowane przez Organizatorów.

– Czas weryfikacji zgłoszenia od momentu jego dotarcia do organizatorów może potrwać kilka dni (weryfikacja dokonywana jest manualnie).

17. REZYGNACJA

a. Uczestnik, który zdecydował się zrezygnować z udziału w imprezie i zgłosi tą rezygnację e-mailem na adres harce@nullharpagan.pl do dnia 8 grudnia 2023 roku ma prawo do zwrotu wniesionej opłaty startowej pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 10 zł.

b. Rezygnacja z udziału wysłana na inny adres e-mail, wysłana po tym terminie lub zgłoszona w Bazie imprezy nie uprawnia do zwrotu opłaty startowej oraz nie będzie przyjęta przez Organizatorów.

18. ZMIANA TRASY

a. Uczestnik, który zdecydował się zmienić trasę i zgłosi tą zmianę e-mailem na adres harce@nullharpagan.pl do dnia 8 grudnia 2023 roku ma prawo do takowej zmiany trasy.

b. Informacja o zmianie trasy wysłana na inny adres e-mail, wysłana po tym terminie lub zgłoszona w Bazie Imprezy nie będzie przyjęta przez Organizatorów.

19. ZAMIANA UCZESTNICTWA

a. Uczestnik, który zdecydował się zrezygnować z udziału w imprezie i ma możliwość scedowania swojego zgłoszenia wraz z opłatą startową na innego uczestnika i zgłosi tę zamianę uczestnictwa e-mailem na adres harce@nullharpagan.pl do dnia 8 grudnia 2023 roku ma prawo do zamiany uczestnictwa bez poniesienia żadnych opłat manipulacyjnych.

b. Zamiana uczestnictwa wysłana na inny adres e-mail lub wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie imprezy nie uprawnia do zwrotu opłaty startowej oraz nie będzie przyjęta przez Organizatorów.

20. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

a. Na terenie Bazy Imprezy i Punkcie Odżywczym będą dostępne środki dezynfekujące,

b. Podczas pokonywania trasy, a także na starcie, mecie, w bazie imprezy oraz Punkcie odżywczym sugerujemy utrzymanie 2 metrowej odległości pomiędzy uczestnikami z różnych grup/zespołów,

h. Komunikat Techniczny, w tym zapisy dotyczące sytuacji epidemiologicznej, zostanie ogłoszony w tygodniu przed imprezą. Tam pojawią się ewentualne dodatkowe informacje w tym zakresie.

21. NAGRODY

– zwycięskie zespoły na każdej z tras otrzymają puchary, uczestnicy sklasyfikowani na miejscach I-VI otrzymają imienne dyplomy,

– organizatorzy szykują także niespodzianki, o których nie czas jeszcze pisać.

22. ŚWIADCZENIA STARTOWE

a. możliwość uczestnictwa w Imprezie,

b. świeże powietrze (nawet całkiem sporo) i dobra zabawa w terenie i bazie Imprezy,

c. kolorowa mapa (w foliowym worku strunowym), oparta o specjalistyczne mapy do biegu na orientację,

d. opracowane i przygotowane tras imprezy,

e. weryfikację wyników przez Zespół Sędziowski,

f. materiały startowe, w tym materiały krajoznawcze,

g. komunikat techniczny,

h. karta startowa na zespół,

i. okolicznościowy numer startowy,

j. samoprzylepna naklejka,

k. odciski okolicznościowych pieczęci,

l. toalety w Bazie Imprezy,

m. na wszystkich trasach ognisko, na którym będzie dla każdego uczestnika czekała kiełbaska do własnoręcznego upieczenia, pieczywo oraz herbata z sokiem w ramach obowiązującego stop-czasu (ze względów na zagrożenie pożarowe i sytuację epidemiologiczną ten punkt może ulec zmianie),

n. kawiarenka w Bazie Imprezy (gorące napoje – kawa, herbata, dodatki, coś słodkiego), dostępna przez cały czas funkcjonowania bazy,

o. coś na ząb po przybyciu do bazy imprezy po pokonaniu trasy (pyszna, sycąca zupa),

p. potwierdzenie i weryfikacja OInO (wszystkie trasy 2 pkt), OTP,

r.  dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii, zgodnie z pkt. 21 niniejszego regulaminu,

s. protokół z imprezy (w formie elektronicznej),

t. całodobowe wsparcie organizatorów Imprezy,

u. inne materiały w miarę napływu świadczeń.

23. WYŻYWIENIE

Organizatorzy zapewniają dla wszystkich uczestników tras długich coś na ząb w bazie imprezy: kiełbaski do upieczenia na Pit Stop (w przypadku trasy pieszej 5 km – na mecie), gorący posiłek po powrocie do bazy. Dodatkowo uczestnicy wszystkich tras mają do dyspozycji w bazie imprezy miejsce, w którym będzie można otrzymać wrzątek do własnych naczyń. Dla uczestników tras krótkich przygotowany zostanie poczęstunek na mecie.

24. PARKINGI

W okolicy bazy imprezy istnieje możliwość zaparkowania samochodów osobowych.

25. KOMUNIKACJA

W okolicy bazy dostępna jest komunikacja miejska, zapraszamy na stronę organizatora transportu miejskiego www.ztm.gda.pl.

26. RUCH DROGOWY

– Impreza będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.

– Uczestnicy muszą przestrzegać przepisów Kodeksu Drogowego.

– Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

– Uczestnicy na drogach gruntowych oraz publicznych (bez chodników) idący pieszo lub biegnący powinni poruszać się lewą stroną drogi.

– Za kolizje i wypadki podczas imprezy odpowiedzialność ponosi uczestnik lub inny użytkownik drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki podczas imprezy.

27. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

– Uczestnicy obowiązani są szanować środowisko naturalne, w którym poruszają się podczas imprezy,

– Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasach imprezy,

– Zabrania się używania szklanych pojemników w terenie,

– Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych,

– W przypadku poruszania się po terenach rezerwatów przyrody obowiązuje absolutny zakaz schodzenia z dróg ogólnodostępnych w rezerwacie,

– Uczestnicy muszą przestrzegać przepisów przeciw-pożarowych w terenie jak i bazie imprezy. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście.

W przypadku naruszania powyższych punktów, uczestnicy mogą być ukarani dyskwalifikacją ogłoszoną w wynikach końcowych imprezy.

28. DANE OSOBOWE, WIZERUNEK ORAZ KORESPONDENCJA:

a.  Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, klubu i miejscowości podanych w zgłoszeniu.

b. Uczestnicy Imprezy zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

c. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do Uczestnika informacji o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), Zawodnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.

d. Wszystkie informacje dotyczące Uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

e. Organizator Imprezy, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych (imię i nazwisko) poszczególnych uczestników, biorących udział w Imprezie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących tylko Imprezę i wydarzenia towarzyszące Imprezie (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne).

f. Uczestnikom oprócz świadczeń Imprezy, nagród i upominków nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagradzanie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

g. Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla mediów utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) na Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN.

– O sposobie przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych podanych na potrzeby startu w Imprezie, Uczestnik może w dowolnym momencie przeczytać w Polityce prywatności.

29. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

b. W przypadku odwołania Imprezy ze względów sanitarnych nastąpi zwrot uczestnikom 100% opłaty startowej zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi w Polsce.

c. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną.

d. W Biurze Imprezy podczas odbioru pakietu startowego będzie wymagane okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych uczestnika ze zgłoszenia (imię i nazwisko) oraz roku urodzenia.

e. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularzy Imprezy są kompletne i zgodne z prawdą.

f. Uczestnik, który nie zgłosił się do Biura Imprezy w trakcie trwania Imprezy traci prawo do opłaty startowej i wszystkich świadczeń.

g. Uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie NNW i OC).

h. Uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie Organizatorów i innych służb ważnego dokumentu z imieniem i nazwiskiem w celu weryfikacji tożsamości.

i. Uczestnicy biorą udział w Imprezie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).

j. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Imprezy oraz osobom trzecim.

k. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Imprezę i w czasie powrotu z niej oraz za ewentualne kolizje i wypadki na trasach Imprezy. Odpowiedzialność w takich sytuacjach ponosi uczestnik lub osoby trzecie.

l. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Imprezą niezawinionej przez Organizatora, uczestnicy oraz osoby trzecie nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy.

ł. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

m. Organizator ma prawo wycofać z trasy uczestnika Imprezy, w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego podczas Imprezy oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

n. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Imprezie.

o. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną, przestrzeni publicznej oraz terenach zamkniętych.

p. Zabronione jest przez uczestników, niszczenie wszelkich upraw rolnych, nasadzeń leśnych i miejskich oraz rzeczy, obiektów stanowiących własność instytucji i osób prywatnych napotkanych na swojej trasie i Bazie Imprezy.

r. Organizator nie zapewnia transportu do Bazy Imprezy uczestnikom, którzy rezygnują w trakcie trwania Imprezy z kontynuowania przebycia tras Imprezy. W wyjątkowych sytuacjach w miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć uczestników do Bazy Imprezy, aczkolwiek czas oczekiwania na transport może być bardzo długi i związany jest on z bieżącą działalnością logistyczną Organizatora.

s. Na trasach Imprezy mogą występować strome podejścia oraz zejścia jak i inne niebezpieczne warunki terenowe. Bezpieczne pokonanie tychże odcinków tras leży w gestii uczestnika, który sam bierze odpowiedzialność za siebie i podejmowane decyzje co do pokonania tychże odcinków.

t. Uczestnicy podczas Imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz „Zasad Punktacji i Współzawodnictwa na TInO PTTK”. Nieznajomość ich i nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora jako podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub protestów ze strony uczestnika, jak i osób trzecich. Podpis uczestnika na formularzu Imprezy potwierdza zapoznanie się z warunkami Regulaminu oraz „Zasadami Punktacji i Współzawodnictwa na TInO PTTK”.

u. Uczestnicy startujący z psem zobowiązują się przestrzegać zasad opisanych w zakładce “Start z psem”,

v. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Imprezy.

w. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora udziału osób trzecich, towarzyszących uczestnikom Imprezy podczas pokonywania tras, Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji tychże uczestników podczas Imprezy oraz dyskwalifikacji dożywotniej lub okresowej na Imprezie lub wszelkich innych Imprezach Klubu Harpagan, tychże uczestników oraz zidentyfikowanych osób trzecich.

x. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.

y. Ostateczna Interpretacja niniejszego Regulaminu oraz „Zasad Punktacji i Współzawodnictwa na TInO PTTK” należy do Organizatorów Imprezy. W sprawach spornych decyzja Organizatorów Imprezy jest decyzją ostateczną.

z. Wymagana będzie duża porcja humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich w bazie, jak i na trasach Imprezy oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem wobec siebie, osób postronnych oraz osób z zespołu organizacyjnego Imprezy.

30. INFORMACJE DODATKOWE

Informacji dodatkowych udzielamy poprzez e-mail harce@nullharpagan.pl lub telefonicznie 503-332-717.

31. KOMUNIKAT TECHNICZNY

Komunikat techniczny zostanie opublikowany do 15 grudnia 2023 roku na stronie www.harpagan.pl/harce/. Na tej stronie www także inne ważne informacje organizacyjne.

Polecamy śledzić także nasz profil na facebooku www.facebook.com/harceprezesa

 

Serdecznie zapraszamy!

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

XXIX MnO HARCE PREZESA 2023