Procedura startowa

Uczestnik po przybyciu do Bazy Harców Prezesa zobowiązany jest do:

  • wypełnienia karty akceptacji regulaminu/zgody na start osoby niepełnoletniej
  • zameldowania się w biurze imprezy z wypełnioną kartą/zgodą (w celu odebrania świadczeń startowych)
  • pojawienia się na starcie kilka minut przed startem konkretnej trasy
  • harcowania i dobrej zabawy!

Harce Prezesa 2021 będą dostosowane do obostrzeń w związku z epidemią. Prosimy stosować się do oznaczeń w bazie oraz uważnie przeczytać komunikat startowy!