Wyniki

z 2. etapu BnO i 1, 2 etpau RJnO wraz z międzyczasami i wynikami łącznymi opublikowane. Zapraszamy do strefy uczestnika.