Lista Uczestników

Prosimy o sprawdzenie danych oraz składu zespołów – lista w zakładce ZGŁOSZENIA.
Do jutra do godz. 12:00 (południe) czekamy na wpłaty od uczestników, którzy jej nie wykonali, a chcą wystartować. Potwierdzenia przelewu przyjmujemy na harce@nullharpagan.pl
Po godz. 12:00 pozostałe osoby znikają z listy. Nie przyjmujemy płatności na miejscu.
Następnie jutro zostanie przygotowana lista startowa wraz z minutami odmeldowania się w biurze.