Sprawdź listę

Lista zweryfikowanych uczestników (zakładka ZGŁOSZENIA), na ewentualne uwagi lub poprawki czekamy do jutra do południa na mailu harce@nullharpagan.pl, następnie zabieramy się za listę startową!