Lista Uczestników

Sprawdźcie poprawność danych na liście do pobrania:
Wszystkie wpłaty zaksięgowane zostały prawidłowo, na liście póki co widnieją również osoby bez wpłat (te osoby nie pojawią się na liście startowej w dniu jutrzejszym)