Komunikat sanitarny

Dzielnicowa Impreza na Orientację HARPUŚ, zwana dalej Imprezą, jest wydarzeniem sportowym. Impreza odbywa się bez udziału publiczności, a w jej czasie obowiązują zasady rywalizacji sportowej (zasady opisane zostały w regulaminie Imprezy). W związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym wprowadzamy poniższe wytyczne dla uczestników i organizatorów Imprezy:

 1. Zalecamy zapisanie się na Imprezę przez formularz dostępny na stronie. Możliwe jest oczywiście zapisanie się na miejscu, w dniu Imprezy, ale zgłoszenie wykonane online znacznie skróci czas przebywania i odbioru pakietu startowego w Bazie Imprezy.
 2. Baza Impreza jest terenem zamkniętym (wygrodzonym przez Organizatora) i w jego skład wschodzą stanowiska biurowe, start, meta, strefa bufety i cała przestrzeń pomiędzy nimi.
 3. Przed przybyciem do Bazy Imprezy prosimy o ocenę swojego stanu zdrowia. Jeśli Ty (lub twoi współdomownicy) masz podwyższoną temperaturę lub inny objaw mogący sugerować zakażenie SARS-COV2 (duszność, kaszel, utrata węchu itd.) – prosimy o pozostanie w domu.

Uczestnik nie może wziąć udziału w Imprezie, jeśli:
– występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
– jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
– zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
– w ciągu ostatnich dwóch tygodni miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.

 1. Na terenie Bazy Imprezy obowiązuje całkowity nakaz zakrywania nosa i ust (maseczka, komin, przyłbica).
 2. W Biurze Imprezy podczas odbioru pakietu startowego będzie wymagane okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych uczestnika ze zgłoszenia (imię i nazwisko) oraz roku urodzenia. Konieczne będzie podanie telefonu kontaktowego.
 3. Na teren Bazy Imprezy będzie można wejść tylko we wskazanych miejscach – teren Bazy Imprezy będzie odgrodzony. Przy wejściu na teren Imprezy przygotowane będą punkty dezynfekcji. Płyn do dezynfekcji będzie dostępny dodatkowo na każdym stanowisku biurowym, na starcie, mecie oraz w strefie bufetu. Prosimy o korzystanie! Podczas trwania Imprezy będzie następowała dezynfekcja powierzchni często używanych w Bazie Imprezy.
 4. Na terenie Bazy Imprezy, obowiązują korytarze, w których należy zachować odstęp minimum 1,5m. W jednym boksie może przebywać tylko jeden zespół.
 5. Start/meta
  Procedura startowa:
  Start będzie odbywał się z zachowaniem środków ostrożności. Teren startowy będzie odpowiednio powiększony, a uczestnicy startujący mają obowiązek nałożenia maseczki lub komina bawełnianego do czasu opuszczenia startu.
  Procedura metowa:
  Strefa mety będzie odpowiednio powiększona i należy ją bezzwłocznie opuścić. Przy wyjściu ze strefy obowiązuje dezynfekcja rąk.
 6. Podczas pokonywania trasy, a także na starcie, mecie, w Bazie Imprezy obowiązuje obowiązek utrzymania 1,5 metrowej odległości pomiędzy uczestnikami.
 7. Po ukończeniu trasy można skorzystać z:
  – losowania nagród – ze względów sanitarnych, losy wyciągać będzie organizator w obecności uczestnika,
  – bufetu – prosimy się częstować uprzednio korzystając z płynu do dezynfekcji,
  – odbioru dyplomów, pieczętowania książeczek
 8. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej po zakończeniu Imprezy.
 9. Impreza odbywa się bez udziału publiczności, osoby towarzyszące, nie biorące udziału w Imprezie, nie mogą przebywać na terenie Bazy Imprezy. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora udziału osób trzecich, nie zapisanych na listach startowych, towarzyszących uczestnikom Imprezy podczas pokonywania tras, Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji tychże uczestników podczas Imprezy oraz dyskwalifikacji dożywotniej lub okresowej na Imprezie lub wszelkich innych Imprezach Klubu Harpagan, tychże uczestników oraz zidentyfikowanych osób trzecich. Dyskwalifikowane będą również osoby, które nie przestrzegają niniejszego Komunikatu Sanitarnego.
 10. Po powrocie na metę prosimy o unikanie gromadzenia się w większych grupach.
 11. Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z aktualnymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 12. Prosimy o uszanowanie ustalonych wyżej zasad – wspólnie dbajmy o swoje zdrowie, zdrowie innych uczestników oraz organizatorów. Wspólnie zadbajmy o komfort i dobrą zabawę!
 13. Komunikat Sanitarny jest integralną częścią Regulaminu i ze względu na powagę sytuacji, będzie on egzekwowany w sposób szczegółowy. W przypadku rozbieżności w interpretacji Komunikatów, Komunikat Sanitarny jest nadrzędnym dokumentem do interpretacji.

Dziękujemy za zrozumienie i poszanowanie zasad!

Organizatorzy