Komunikat sanitarny

W związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym, podczas Dzielnicowej Imprezy na Orientację HARPUŚ, zwanym dalej Imprezą, wprowadza się następujące wytyczne dla uczestników i organizatorów:

 1. W Bazie Imprezy będzie możliwość zapisania się i opłacenia startu, ale zalecane jest wcześniejsze zgłoszenie online, co pozwoli na znaczne skrócenie czasu przebywania w Bazie Imprezy.
 2. W biurze Imprezy podczas odbioru pakietu startowego będzie wymagane okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych uczestnika ze zgłoszenia (imię i nazwisko) oraz roku urodzenia. Konieczne będzie podanie telefonu kontaktowego.
 3. Uczestnik nie może wziąć udziału w Imprezie jeśli:
  – występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
  – jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
  – zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
  – w ciągu ostatnich dwóch tygodni miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
 4. Uczestnik Imprezy powinien zaopatrzyć się przed Imprezą w podstawowy zestaw sanitarny (płyn/żel do dezynfekcji, maseczka ochronna (przyłbica, komin bawełniany), rękawiczki jednorazowe, woda, chusteczki higieniczne).
 5. Na teren Bazy Imprezy będzie można wejść tylko we wskazanych miejscach – teren Bazy Imprezy będzie odgrodzony. Przy wejściu na teren Imprezy przygotowane będą punkty dezynfekcji.
 6. Na terenie Bazy Imprezy w Biurze Imprezy, obowiązują korytarze w których należy zachować odstęp minimum 1,5m. W jednym boksie może przebywać tylko jeden zespół.
 7. Start/meta
  Procedura startowa:
  Start będzie odbywał się z zachowaniem środków ostrożności. Teren startowy będzie odpowiednio powiększony, a uczestnicy startujący mają obowiązek nałożenia maseczki lub komina bawełnianego do czasu opuszczenia startu.
  Procedura metowa:
  Strefa mety będzie odpowiednio powiększona i należy ją bezzwłocznie opuścić. Przy wyjściu ze strefy obowiązuje dezynfekcja rąk.
 8. Na terenie Bazy Imprezy będą dostępne środki dezynfekujące (biuro, start/meta, bufet).
 9. Podczas pokonywania trasy, a także na starcie, mecie, w Bazie Imprezy obowiązuje obowiązek utrzymania 1,5 metrowej odległości pomiędzy uczestnikami.
 10. Na terenie Bazy Imprezy zaleca się noszenie maseczek, kominów lub przyłbic oraz rękawiczek, a w przypadku braku możliwości zachowania 1,5 metra odstępu między ludźmi, będzie to obowiązkowe.
 11. Po ukończeniu trasy można skorzystać z:
  – losowania nagród – losy wyciągać będzie organizator w obecności uczestnika,
  – bufetu – organizator będzie podawał napoje oraz owoce (nie będzie stanowiska samoobsługowego),
  – odbioru dyplomów, pieczętowania książeczek
 12. Organizator nie przewiduje wywieszania wyników w Bazie Imprezy. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej po zakończeniu Imprezy.
 13. Podczas trwania imprezy będzie następowała dezynfekcja powierzchni często używanych w Bazie Imprezy.
 14. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora udziału osób trzecich, nie zapisanych na listach startowych, towarzyszących uczestnikom Imprezy podczas pokonywania tras, Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji tychże uczestników podczas Imprezy oraz dyskwalifikacji dożywotniej lub okresowej na Imprezie lub wszelkich innych Imprezach Klubu Harpagan, tychże uczestników oraz zidentyfikowanych osób trzecich. Dyskwalifikowane będą również osoby, które nie przestrzegają niniejszego Komunikatu Sanitarnego, zwłaszcza w przypadku nienoszenia maseczki w miejscach, które tego wymagają (biuro, start/meta).
 15. Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z aktualnymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, o których mowa w art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).
 16. Prosimy o uszanowanie ustalonych wyżej zasad – wspólnie dbajmy o swoje zdrowie, zdrowie innych uczestników oraz organizatorów. Wspólnie zadbajmy o komfort i dobrą zabawę!
 17. Komunikat Sanitarny jest integralną częścią Regulaminu i ze względu na powagę sytuacji, będzie on egzekwowany w sposób szczegółowy. W przypadku rozbieżności w interpretacji Komunikatów, Komunikat Sanitarny jest nadrzędnym dokumentem do interpretacji.

 

Do zobaczenia podczas Imprezy ☺

Organizatorzy