Zgoda dla dziecka

Tutaj możesz pobrać zgodę na start niepełnoletniego:

Zgoda na start dziecka

Prosimy ją wypełnić tylko, jeśli rodzic/opiekun prawny nie będzie obecny na imprezie, a dziecko startuje pod opieką osoby trzeciej.

W bazie będą przygotowane zgody na start do podpisania przez obecnego rodzica/opiekuna prawnego.