Trasy do wyboru

Uczestnicy mogą wystartować na jednej z 4 tras

(start indywidualny lub zespołowy)

ZIELONA – krótka i łatwa (2-3 km),

NIEBIESKA – średnio krótka i dość łatwa (2,5-4 km),

CZERWONA – dość długa i dość trudna (3-5 km),

CZARNA – długa i trudna (3,5-6 km)

Długości tras liczone są w linii prostej. W zależności od specyfiki terenu (park, las) długości tras mogą ulegać zmianie. Wszelkie podane tu informacje są orientacyjne. Dokładne dane będą pojawiać się w zakładce „komunikat startowy” oraz w bazie imprezy. Dla początkujących proponujemy pierwszy start w kategorii zielona lub niebieska. W razie pytań prosimy o kontakt :)