Etap 5 – 18.12

Spotykamy się w sobotę w Bąkowie, tym razem dłuższe wariantowe przebiegi. Zapraszamy!