Wyniki wstępne

opublikowane dla wszystkich tras. Protesty i uwagi do wyników można składać do wtorku, 3 lipca do godz. 14:00 poprzez e-mail klub@nullharpagan.pl

Na wszystkie maile odpowiemy.