DInO “Harpuś” Ujeścisko-Łostowice 20.09.2015 – regulamin

Kolejna edycja DInO “Harpuś” odbędzie się 20.09.2015 w ramach drugiego dnia Święta Południa Gdańska. Baza imprezy zlokalizowana będzie nad zbiornikiem retencyjnym Świętokrzyska. Tym razem na uczestników DInO Harpuś oraz mieszkańców południowych dzielnic gdańska będzie przygotowanych kilka atrakcji przez Radę Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice.

 

Regulamin DInO “Harpus” Ujeścisko-Łostowice 20.09.2015

 

 

Regulamin-20.09.2015-Os.-5-Wzgórz.pdf

 

 

Mapka 5 wzgórz1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrót regulaminu DInO “Harpus” Ujeścisko-Łostowice 20.09.2015

Biuro imprezy przyjmuje uczestników od godziny 10.30 do 12.30;

Baza i biuro imprezy zlokalizowane będzie przy zbiorniku retencyjnym „Świętokrzyska” w pobliżu bloku mieszkalnego ul. Konstantego Bergiela 1;

Lokalizacja GPS 54.316374, 18.582162

Lokalizacja bazy imprezy na mapie google

 1. Dojazd i dojście:

Dojście z przystanku autobusowego Wieżycka do centrum imprezy ok 500 m

 1. Współpraca:

Rada Dzielnicy Ujeścisko – Łostowice,

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36,

Szkoła Podstawowa nr 86 w Gdańsku ul. Wielkopolska 20,

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku,

Szkółka Żeglarska „Optymiści Gdańsk”,

Smocze Łodzie „Husaria Gdańsk”

 1. Cel imprezy na orientację:

– rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zamiłowania do uprawiania sportu, zachęcenie do turystyki aktywnej i rekreacji,

– popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku dla rodzin,

– wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,

– praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,

– ukazanie uczestnikom ciekawych miejsc do spędzania czasu wolnego w gdańskich dzielnicach,

 1. Zespół organizacyjny:

Impreza organizowana jest przez grono klubowiczek, klubowiczów i sympatyków Pomorskiego Klubu Orientacji HARPAGAN.

Kierownik Imprezy: Michał Jarocki

 1. Program imprezy:

20 września 2015 (niedziela):

RAMOWY PROGRAM IMPREZY:

od 10.30 do 12.30 praca biura imprezy,

11.00. uroczyste otwarcie imprezy,

11.15 godzina „0” dla wszystkich tras,

11:00 – 12:30 start wszystkich tras

11:00 – 16:00 Regaty żeglarskie

11:00 – 16:00 Pokazy wioślarskie

16.00 – zakończenie imprezy

losowanie nagród odbywa się zaraz po przybyciu na metę

orientacyjne wyniki ze wszystkich tras będą wywieszane w trakcie trwania imprezy

 1. Opłata startowa:

Opłata startowa dla mieszkańców zameldowanych w dzielnicy Ujeścisko – Łostowice

Trasy:Wysokość opłaty startowej: Mieszkańcy dzielnicy Ujeścisko-Łostowice (zameldowani) zgłoszeni w terminie do piątku 18.09.2015 włącznie. Opłata płatna w Biurze, w bazie imprezy. Mieszkańcy dzielnicy Ujeścisko-Łostowice (zameldowani) niezgłoszeni w terminie. Opłata płatna w Biurze, bazie imprezy
Dzieci do 6 roku życia, roczniki 2009 i młodsi 1 zł, 1 zł
Dzieci do 12 roku życia, roczniki: 2002 i młodsi 1 zł, 1 zł
Młodzież do 20 roku życia, roczniki: 1995-2004 1 zł, 1 zł
Dorośli roczniki: 1994 i starsi 3 zł, 5 zł

 

Opłata dla uczestników niezameldowanych w dzielnicy Ujeścisko – Łostowice

Trasy:Wysokość opłaty startowej: Osoby zgłoszone w terminie do piątku 18.09.2015 włącznie. Opłata płatna w Biurze, w bazie imprezy. Osoby niezgłoszone w terminie. Opłata płatna w Biurze, w bazie imprezy.
Dzieci do 6 roku życia, roczniki 2009 i młodsi 1 zł 1 zł
Dzieci do 12 roku życia, roczniki: 2002 i młodsi 5 zł 10 zł
Młodzież do 20 roku życia, roczniki: 1995-2004 10 zł 15 zł
Dorośli roczniki: 1994 i starsi 15 zł 20 zł

 

 1. Zgłoszenia:

Internet: Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 18 września 2015 roku (piątek) poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.harpus.pl

Na miejscu, w biurze imprezy: Na każdą trasę startową jest ustalony limit zgłoszeń. Zalecamy zgłoszenia poprzez internet. Na miejscu tylko do wyczerpania pakietów startowych w ramach limitów na danej trasie.

 1. Uczestnictwo:

Prawo uczestnictwa w Dzielnicowej Imprezie na Orientację „Harpuś” mają osoby:

– które ukończyły 18 lat oraz

– osoby niepełnoletnie na trasie zielona, niebieska, czerwona, czarna, mix, open mogą uczestniczyć tylko za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego

– osoby niepełnoletnie na „TRASIE RODZINNEJ” mogą uczestniczyć tylko pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.

 

Formularz „”Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej”” można pobrać ze strony imprezy, z działu „”Pliki do pobrania”, lub w bazie imprezy.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). Dopuszcza się do uczestnictwa w imprezie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w imprezie na orientację. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora.

– W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w dzielnicowej imprezie na orientację „Harpuś” potwierdza na formularzu „Pozwolenia na start osoby niepełnoletniej” własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego uczestnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania imprezy.

 1. Kategorie startowe:

Opis kategorii startowych

RODZINNA – krótka i łatwa,

zespół minimum z jednym dzieckiem do 12 roku życia,

(liczy się ukończenie trasy)

MIX – średnio długa i dość łatwa,

zespół do 5 osób włącznie w dowolnej konfiguracji wieku i płci,

(liczy się ukończenie trasy)

OPEN – dość długa i dość trudna,

zespół do 5 osób włącznie w dowolnej konfiguracji wieku i płci,

(liczy się ukończenie trasy)

ZIELONA – krótka i łatwa,

start indywidualny

(liczy się ukończenie trasy)

NIEBIESKA – średnio długa i dość łatwa,

start indywidualny

(liczy się ukończenie trasy)

CZERWONA – dość długa i dość trudna,

start indywidualny

(liczy się ukończenie trasy)

CZARNA – długa i trudna,

start indywidualny

(liczy się ukończenie trasy)

 1. Zasady rywalizacji:

Zasady rywalizacji są integralną częścią Regulaminu Dzielnicowej Imprezy na Orientację „Harpuś”, i można znaleźć je poniżej tego dokumentu.

 

Start wszystkich uczestników odbywa się w wyznaczonych minutach startowych, przydzielonych w biurze imprezy. Po starcie uczestnicy zmierzają do mety non-stop.

 

Klasyfikacja:

Wyniki wstępne będą dostępne w bazie imprezy.

Na trasach zielonej, niebieskiej, czerwonej i czarnej także z podziałem na płeć.

Uwaga:

Na trasie rodzinnej nie będzie mierzony czas. Liczy się ukończenie trasy.

 1. Mapy:

Na wszystkich trasach mapy topograficzne, kolorowe. Aktualizacja mapy wrzesień 2015, z naniesioną symboliką do biegów na orientację. Dokładne skale map zostaną podane w komunikacie technicznym. Trasy będą budowane w skali od 1:4000 do 1:10000.

 1. Punkty Kontrolne i ich potwierdzanie:

Na punktach kontrolnych znajdują się płócienne (przestrzenne) lampiony biało pomarańczowe wraz z perforatorem do potwierdzania PK. Każdy punkt ma umieszczony swój numer PK widoczny z każdej strony lampionu. Potwierdzenie PK następuje poprzez perforację karty startowej w kolejnej kratce numeru PK perforatorem z PK.

 1. Nagrody:

– każdy uczestnik bierze udział w losowaniu drobnych upominków,

 1. Świadczenia:

– mapa z trasą biegu,

– komunikat techniczny,

– pamiątkowy dyplom dla każdego uczestnika,

– coś na ząb na mecie imprezy,

– napój lub gorąca herbata,

– opiekę sędziowską,

-protokół z imprezy (w formie elektronicznej),

– potwierdzenie punktów do OInO,

– świeże powietrze (nawet całkiem sporo) i dobrą zabawę,

– inne nieujawnione w miarę możliwości organizacyjnych.

 1. Komunikat techniczny:

Szczegółowy Komunikat techniczny z omówieniem tras będzie dostępny w Bazie imprezy oraz na stronie internetowej www.harpus.pl