Trasy zbudowane. Parametry tras 20.09.2015 i regulamin

Trasa na najbliższą edycję “Harpusia” została przygotowana. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami.

Forma trasy:

Trasa Scorelauf. Na mapie zostało naniesionych 20 punktów kontrolnych. W zależności od trasy należy potwierdzić odpowiednią liczbę punktów kontrolnych w dowolnej kolejności. Punkt 99 należy potwierdzić jako ostatni.

Regulamin-20.09.2015-Os.-5-Wzgórz.pdf

Mapa: mapa w skali 1:8000, podkład mapa topograficzna z naniesionymi znakami topograficznymi używanymi jak w mapach do biegów na orientację.

Karta startowa: uczestnik powinien przepisać numery kodów w kartę startową tj: kod 31 w kratkę nr 1, kod 32 w kratkę nr 2 itd.karta z numerkami

Trasa RODZINNA i ZIELONA – potwierdzić 12 PK ( długość po najkrótszym wariancie 0k. 3100m)

Trasa MIX i NIEBIESKA  – potwierdzić 14 PK ( długość po najkrótszym wariancie 0k. 3500m)

Trasa OPEN i CZERWONA – potwierdzić 17 PK (długość po najkrótszym wariancie ok 4800m)

Trasa CZARNA – potwierdzić 20 PK (długość po najkrótszym wariancie ok 5500m)

opisy punktów kontrolnych zostaną podane w bazie imprezy

 

Punkty kontrolne zostały ustawione w ciekawych miejscach Ujeściska i Łostowic. Zapraszam na najbliższą edycję.

Skrót regulaminu DInO „Harpus” Ujeścisko-Łostowice 20.09.2015

Biuro imprezy przyjmuje uczestników od godziny 10.30 do 12.30;

Baza i biuro imprezy zlokalizowane będzie przy zbiorniku retencyjnym „Świętokrzyska” w pobliżu bloku mieszkalnego ul. Konstantego Bergiela 1;

Lokalizacja GPS 54.316374, 18.582162

Lokalizacja bazy imprezy na mapie google

 1. Dojazd i dojście:

Dojście z przystanku autobusowego Wieżycka do centrum imprezy ok 500 m

 1. Współpraca:

Rada Dzielnicy Ujeścisko – Łostowice,

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36,

Szkoła Podstawowa nr 86 w Gdańsku ul. Wielkopolska 20,

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku,

Szkółka Żeglarska „Optymiści Gdańsk”,

Smocze Łodzie „Husaria Gdańsk”

 1. Cel imprezy na orientację:

– rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zamiłowania do uprawiania sportu, zachęcenie do turystyki aktywnej i rekreacji,

– popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku dla rodzin,

– wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,

– praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,

– ukazanie uczestnikom ciekawych miejsc do spędzania czasu wolnego w gdańskich dzielnicach,

 1. Zespół organizacyjny:

Impreza organizowana jest przez grono klubowiczek, klubowiczów i sympatyków Pomorskiego Klubu Orientacji HARPAGAN.

Kierownik Imprezy: Michał Jarocki

 1. Program imprezy:

20 września 2015 (niedziela):

RAMOWY PROGRAM IMPREZY:

od 10.30 do 12.30 praca biura imprezy,

11.00. uroczyste otwarcie imprezy,

11.15 godzina „0” dla wszystkich tras,

11:00 – 12:30 start wszystkich tras

11:00 – 16:00 Regaty żeglarskie

11:00 – 16:00 Pokazy wioślarskie

16.00 – zakończenie imprezy

losowanie nagród odbywa się zaraz po przybyciu na metę

orientacyjne wyniki ze wszystkich tras będą wywieszane w trakcie trwania imprezy

 1. Opłata startowa:

Opłata startowa dla mieszkańców zameldowanych w dzielnicy Ujeścisko – Łostowice

Trasy:Wysokość opłaty startowej: Mieszkańcy dzielnicy Ujeścisko-Łostowice (zameldowani) zgłoszeni w terminie do piątku 18.09.2015 włącznie. Opłata płatna w Biurze, w bazie imprezy. Mieszkańcy dzielnicy Ujeścisko-Łostowice (zameldowani) niezgłoszeni w terminie. Opłata płatna w Biurze, bazie imprezy
Dzieci do 6 roku życia, roczniki 2009 i młodsi 1 zł, 1 zł
Dzieci do 12 roku życia, roczniki: 2002 i młodsi 1 zł, 1 zł
Młodzież do 20 roku życia, roczniki: 1995-2004 1 zł, 1 zł
Dorośli roczniki: 1994 i starsi 3 zł, 5 zł

 

Opłata dla uczestników niezameldowanych w dzielnicy Ujeścisko – Łostowice

Trasy:Wysokość opłaty startowej: Osoby zgłoszone w terminie do piątku 18.09.2015 włącznie. Opłata płatna w Biurze, w bazie imprezy. Osoby niezgłoszone w terminie. Opłata płatna w Biurze, w bazie imprezy.
Dzieci do 6 roku życia, roczniki 2009 i młodsi 1 zł 1 zł
Dzieci do 12 roku życia, roczniki: 2002 i młodsi 5 zł 10 zł
Młodzież do 20 roku życia, roczniki: 1995-2004 10 zł 15 zł
Dorośli roczniki: 1994 i starsi 15 zł 20 zł

 

 1. Zgłoszenia:

Internet: Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 18 września 2015 roku (piątek) poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.harpus.pl

Na miejscu, w biurze imprezy: Na każdą trasę startową jest ustalony limit zgłoszeń. Zalecamy zgłoszenia poprzez internet. Na miejscu tylko do wyczerpania pakietów startowych w ramach limitów na danej trasie.

 1. Uczestnictwo:

Prawo uczestnictwa w Dzielnicowej Imprezie na Orientację „Harpuś” mają osoby:

– które ukończyły 18 lat oraz

– osoby niepełnoletnie na trasie zielona, niebieska, czerwona, czarna, mix, open mogą uczestniczyć tylko za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego

– osoby niepełnoletnie na „TRASIE RODZINNEJ” mogą uczestniczyć tylko pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.

 

Formularz „”Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej”” można pobrać ze strony imprezy, z działu „”Pliki do pobrania”, lub w bazie imprezy.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). Dopuszcza się do uczestnictwa w imprezie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w imprezie na orientację. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora.

– W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w dzielnicowej imprezie na orientację „Harpuś” potwierdza na formularzu „Pozwolenia na start osoby niepełnoletniej” własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego uczestnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania imprezy.

 1. Kategorie startowe:

Opis kategorii startowych

RODZINNA – krótka i łatwa,

zespół minimum z jednym dzieckiem do 12 roku życia,

(liczy się ukończenie trasy)

MIX – średnio długa i dość łatwa,

zespół do 5 osób włącznie w dowolnej konfiguracji wieku i płci,

(liczy się ukończenie trasy)

OPEN – dość długa i dość trudna,

zespół do 5 osób włącznie w dowolnej konfiguracji wieku i płci,

(liczy się ukończenie trasy)

ZIELONA – krótka i łatwa,

start indywidualny

(liczy się ukończenie trasy)

NIEBIESKA – średnio długa i dość łatwa,

start indywidualny

(liczy się ukończenie trasy)

CZERWONA – dość długa i dość trudna,

start indywidualny

(liczy się ukończenie trasy)

CZARNA – długa i trudna,

start indywidualny

(liczy się ukończenie trasy)

 1. Zasady rywalizacji:

Zasady rywalizacji są integralną częścią Regulaminu Dzielnicowej Imprezy na Orientację „Harpuś”, i można znaleźć je poniżej tego dokumentu.

 

Start wszystkich uczestników odbywa się w wyznaczonych minutach startowych, przydzielonych w biurze imprezy. Po starcie uczestnicy zmierzają do mety non-stop.

 

Klasyfikacja:

Wyniki wstępne będą dostępne w bazie imprezy.

Na trasach zielonej, niebieskiej, czerwonej i czarnej także z podziałem na płeć.

Uwaga:

Na trasie rodzinnej nie będzie mierzony czas. Liczy się ukończenie trasy.

 1. Mapy:

Na wszystkich trasach mapy topograficzne, kolorowe. Aktualizacja mapy wrzesień 2015, z naniesioną symboliką do biegów na orientację. Dokładne skale map zostaną podane w komunikacie technicznym. Trasy będą budowane w skali od 1:4000 do 1:10000.

 1. Punkty Kontrolne i ich potwierdzanie:

Na punktach kontrolnych znajdują się płócienne (przestrzenne) lampiony biało pomarańczowe wraz z perforatorem do potwierdzania PK. Każdy punkt ma umieszczony swój numer PK widoczny z każdej strony lampionu. Potwierdzenie PK następuje poprzez perforację karty startowej w kolejnej kratce numeru PK perforatorem z PK.

 1. Nagrody:

– każdy uczestnik bierze udział w losowaniu drobnych upominków,

 1. Świadczenia:

– mapa z trasą biegu,

– komunikat techniczny,

– pamiątkowy dyplom dla każdego uczestnika,

– coś na ząb na mecie imprezy,

– napój lub gorąca herbata,

– opiekę sędziowską,

-protokół z imprezy (w formie elektronicznej),

– potwierdzenie punktów do OInO,

– świeże powietrze (nawet całkiem sporo) i dobrą zabawę,

– inne nieujawnione w miarę możliwości organizacyjnych.

 1. Komunikat techniczny:

Szczegółowy Komunikat techniczny z omówieniem tras będzie dostępny w Bazie imprezy oraz na stronie internetowej www.harpus.pl