Gdańsk Aniołki – Wronia Górka (13.12.2015) – regulamin

Serdecznie zapraszamy na ostatnią edycję Harpusia w roku 2015. Terenem zmagań będzie “Wronia Górka” w dzielnicy Gdańsk-Aniołki.

Wystartować można od godziny 11.00 do 12.00

 

 

Pełny regulamin w wersji PDF – Gdańsk Aniołki

 

Gdańsk-Aniołki-Regulamin.pdf
 1. Organizator:

Pomorski Klub Orientacji „HARPAGAN” z siedzibą w Gdańsku, ul Ogarna 72, 80-826 Gdańsk, tel. 606 210-024, e-mail klub@nullharpagan.pl, www.harpagan.pl

 1. Termin i miejsce: 13 grudnia 2015 (niedziela); – Gdańsk – Aniołki (Wronia Górka)
 2. Baza i biuro imprezy:

 

[mapsmarker marker=”6″]

 

 

Biuro imprezy przyjmuje uczestników od godziny 10.30 do 12.00;

Baza i biuro imprezy zlokalizowane na małej polance. Dojście od parkingu przy ul. Antoniego Giełguda ok 200m. Dojście do bazy będzie oznakowane białoczerwonymi taśmami. Przy parkingu będzie wisiał lampion na orientację (Punkt Kontrolny)

Lokalizacja GPS

Lokalizacja GPS : 54.361064, 18.636447

https://goo.gl/maps/wywXjF1sQnT2

 1. Dojazd i dojście:

Dojście na pieszo z przystanku komunikacji miejskiej Brama Oliwska ok. 500 m dojazd tramwajem linii (2,3,4,6,7,8,10,11,12)

Dojście na pieszo z dworca PKP Gdańsk Główny – 1000m

Dojście na pieszo z dworca SKM Gdańsk Stocznia – 700m

 1. Współpraca:

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

Pizzeria Leone

Biuro Turystyki Aktywnej KOMPAS

 1. Cel imprezy na orientację:

– rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zamiłowania do uprawiania sportu, zachęcenie do turystyki aktywnej i rekreacji,

– popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku dla rodzin,

– wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,

– praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,

– ukazanie uczestnikom ciekawych miejsc do spędzania czasu wolnego w gdańskich dzielnicach,

 1. Zespół organizacyjny:

Impreza organizowana jest przez grono klubowiczek, klubowiczów i sympatyków Pomorskiego Klubu Orientacji HARPAGAN.

Kierownik Imprezy: Michał Jarocki

 1. Program imprezy:

13 grudnia 2015 (niedziela):

RAMOWY PROGRAM IMPREZY:

od 10.30 do 12.00 praca biura imprezy,

10.50 otwarcie imprezy (przekazanie informacji dotyczących tras, przywitanie uczestników)

11.10 godzina „0” dla wszystkich tras,

11:00 – 12:00 start wszystkich tras

14.00 – zakończenie imprezy

losowanie nagród odbywa się zaraz po przybyciu na metę

orientacyjne wyniki ze wszystkich tras będą wywieszane w trakcie trwania imprezy

 1. Opłata startowa:

 

Trasy:Wysokość opłaty startowej: Osoby zgłoszone w terminie do piątku 11.12.2015 włącznie. Opłata płatna w Biurze, w bazie imprezy. Osoby niezgłoszone w terminie. Opłata płatna w Biurze, w bazie imprezy.
Dzieci do 6 roku życia, roczniki 2009 i młodsi 1 zł 1 zł
Dzieci do 12 roku życia, roczniki: 2002 i młodsi 5 zł 10 zł
Młodzież do 20 roku życia, roczniki: 1995-2004 10 zł 15 zł
Dorośli roczniki: 1994 i starsi 15 zł 20 zł

 

 1. Zgłoszenia:

Internet: Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 11 grudnia 2015 roku (piątek) poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.harpagan.pl/harpus

Na miejscu, w biurze imprezy: Na każdą trasę startową jest ustalony limit zgłoszeń. Zalecamy zgłoszenia poprzez internet. Na miejscu tylko do wyczerpania pakietów startowych w ramach limitów na danej trasie.

 1. Uczestnictwo:

Prawo uczestnictwa w Dzielnicowej Imprezie na Orientację „Harpuś” mają osoby:

– które ukończyły 18 lat oraz

– osoby niepełnoletnie na trasie zielona, niebieska, czerwona, czarna, mix, open mogą uczestniczyć tylko za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego

– osoby niepełnoletnie na „TRASIE RODZINNEJ” mogą uczestniczyć tylko pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.

 

Formularz „”Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej”” można pobrać ze strony imprezy, z działu „”Pliki do pobrania”, lub w bazie imprezy.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). Dopuszcza się do uczestnictwa w imprezie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w imprezie na orientację. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora.

– W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w dzielnicowej imprezie na orientację „Harpuś” potwierdza na formularzu „Pozwolenia na start osoby niepełnoletniej” własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego uczestnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania imprezy.

 1. Kategorie startowe:

Opis kategorii startowych

RODZINNA – krótka i łatwa,

zespół minimum z jednym dzieckiem do 12 roku życia,

(liczy się ukończenie trasy)

MIX – średnio długa i dość łatwa,

zespół do 5 osób włącznie w dowolnej konfiguracji wieku i płci,

(liczy się ukończenie trasy)

OPEN – dość długa i dość trudna,

zespół do 5 osób włącznie w dowolnej konfiguracji wieku i płci,

(liczy się ukończenie trasy)

ZIELONA – krótka i łatwa,

start indywidualny

(liczy się ukończenie trasy)

NIEBIESKA – średnio długa i dość łatwa,

start indywidualny

(liczy się ukończenie trasy)

CZERWONA – dość długa i dość trudna,

start indywidualny

(liczy się ukończenie trasy)

CZARNA – długa i trudna,

start indywidualny

(liczy się ukończenie trasy)

 1. Zasady rywalizacji:

Zasady rywalizacji są integralną częścią Regulaminu Dzielnicowej Imprezy na Orientację „Harpuś”, i można znaleźć je poniżej tego dokumentu.

 

Start wszystkich uczestników odbywa się w wyznaczonych minutach startowych, przydzielonych w biurze imprezy. Po starcie uczestnicy zmierzają do mety non-stop.

 

Klasyfikacja:

Wyniki wstępne będą dostępne w bazie imprezy.

Na trasach zielonej, niebieskiej, czerwonej i czarnej także z podziałem na płeć.

Uwaga:

Na trasie rodzinnej nie będzie mierzony czas. Liczy się ukończenie trasy.

 1. Mapy:

Na wszystkich trasach mapy do biegów na orientację, kolorowe. Dokładne skale map zostaną podane w komunikacie technicznym. Trasy będą budowane w skali od 1:4000 do 1:10000.

 1. Punkty Kontrolne i ich potwierdzanie:

Na punktach kontrolnych znajdują się płócienne (przestrzenne) lampiony biało pomarańczowe wraz z perforatorem do potwierdzania PK. Każdy punkt ma umieszczony swój numer PK widoczny z każdej strony lampionu. Potwierdzenie PK następuje poprzez perforację karty startowej w kolejnej kratce numeru PK perforatorem z PK.

 1. Nagrody:

– każdy uczestnik bierze udział w losowaniu drobnych upominków,

 1. Świadczenia:

– mapa z trasą biegu,

– komunikat techniczny,

– pamiątkowy dyplom dla każdego uczestnika,

– coś na ząb na mecie imprezy,

– napój lub gorąca herbata,

– opiekę sędziowską,

-protokół z imprezy (w formie elektronicznej),

– potwierdzenie punktów do OInO,

– świeże powietrze (nawet całkiem sporo) i dobrą zabawę,

– inne nieujawnione w miarę możliwości organizacyjnych.

 1. Komunikat techniczny:

Szczegółowy Komunikat techniczny z omówieniem tras będzie dostępny w Bazie imprezy oraz na stronie internetowej http://www.harpagan.pl/harpus

 1. Ochrona środowiska naturalnego:

Uczestnicy obowiązani są szanować środowisko naturalne, w którym poruszają się podczas imprezy. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasach. W przypadku naruszania tego przepisu, uczestnicy mogą być ukarani dyskwalifikacją.

 1. Dane osobowe, wizerunek oraz korespondencja:

Informacje dotyczące danych osobowych, wizerunku oraz korespondencji są integralną częścią Regulaminu Dzielnicowej Imprezy na Orientację „Harpuś” i można znaleźć je poniżej tego dokumentu.

 1. Postanowienia końcowe:

– impreza na orientację odbędzie się bez względu na pogodę;

– uczestnicy startują na własną odpowiedzialność;

– zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń;

– uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie;

– ostateczna interpretacja komunikatu startowego należy do organizatorów;

– za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada;

– organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;

– młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego;

– wymagana będzie duża porcja humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich w bazie „Harpusia” jak i na trasach imprezy.