XXI Marsze na Orientację Harce Prezesa – zapraszamy

Serdecznie zapraszamy na Nocne Marsze na Orientacje “Harce Prezesa” 18-19.2015

Zapisanych jest już 100 osób czas na Was

Regulamin poniżej

 

 

 

XXI MARSZE NA ORIENTACJĘ

HARCE PREZESA

HARCE PREZESA na terenie TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

18 – 19 grudnia 2015, Gdańsk Lasy Oliwskie

 

 1. NAZWA IMPREZY:

XXI Marsze na Orientację HARCE PREZESA zwane dalej „Imprezą”

 1. TERMIN i MIEJSCE:

Impreza odbędzie się wieczorową porą oraz w nocy z 18 na 19 grudnia 2015 (piątek/sobota) na terenach Gdańska Oliwy oraz terenach TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO.

 1. CELE IMPREZY:

– ukazanie piękna i ciekawych miejsc Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego po zmroku,

– rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zamiłowania do uprawiania turystyki kwalifikowanej, rekreacji i sportu,

– podnoszenie ogólnej sprawności, tężyzny i zdrowotności uczestników Imprezy,

– popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku dla wszystkich,

– wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska sympatyków imprez na orientację,

– praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,

– kontynuacja Marszów na Orientację HARCE PREZESA organizowanych dotychczas przez Klub Imprez na Orientację NEPTUN.

 1. TRÓJMIEJSKI PART KRAJOBRAZOWY:

Impreza organizowana jest w ramach współpracy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym. Uczestnicy będą poruszać się na trasach w obrębie i otulinie Parku. Naszym celem jest między innymi przybliżenie roli, rangi oraz potrzeby istnienia Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, jest jedną z form ochrony przyrody.

 

 1. ORGANIZATOR:

Pomorski Klub Orientacji „HARPAGAN” z siedzibą w Gdańsku, ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk,

tel. +48 694-426-040,

e-mail info@nullharpagan.pl

internet www.harpagan.pl

 1. WSPÓŁPRACA:

– Zarząd Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z siedzibą w Gdańsku www.tpkgdansk.pl

– Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 17 w Gdańsku Oliwie www.szkola-sportowa.pl

– Oddział Regionalny PTTK z siedzibą w Gdańsku www.pttkkrowiabrama.pl

– Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni www.nadlesnictwo.gdansk.lasy.gov.pl

 1. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Impreza organizowana jest przez grono klubowiczek, klubowiczów oraz sympatyków Pomorskiego Klubu Orientacji HARPAGAN.

Kierownik Imprezy: Dominika Bąkowska – Organizator InO PTTK, uprawnienia nr 8/132/2013

Sędzia Główny: Michał Sadowski – Przodownik InO PTTK, uprawnienia nr 598

Harcujący Prezes: Karol Kalsztein – Honorowy Przodownik InO PTTK, nr leg. 047

 1. BAZA:

Baza znajdować się będzie w:

Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 17,

Gdańsk Oliwa, ul. Wąsowicza 30,

Namiar GPS: N 54° 24′ 15,0″ E 18° 34′ 02,0″

 1. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE:

Prawo w uczestnictwie w Imprezie mają osoby:

– które ukończyły 18 lat,

– osoby niepełnoletnie w wieku od 11 do 18 lat mogą uczestniczyć w Imprezie tylko w zespołach minimum dwuosobowych za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego,

– osoby niepełnoletnie w wieku od 0 do 11 lat mogą uczestniczyć w Imprezie tylko pod opieką osoby pełnoletniej oraz za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

– formularz „Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej” można pobrać ze strony Imprezy z działu „Pliki do pobrania”,

– Jeden opiekun na trasie może opiekować się maksymalnie 10 osobami niepełnoletnimi.

– Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). Dopuszcza się do uczestnictwa w Imprezie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, które nie posiadają przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Imprezie. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora.

– W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w Imprezie potwierdza na formularzu ”Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej” własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego uczestnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania Imprezy w przypadku tras „Od zmierzchu do świtu”.

– każdy zespół powinien posiadać: kompas, długopis (niebieski wkład), odpowiednie ubranie do lasu, odpowiednie oświetlenie, elementy odblaskowe oraz działający telefon komórkowy.

 1. FORMUŁA, MAPY I TRASY STARTOWE:

Impreza odbywa się w formule pieszej, to znaczy uczestnicy mogą poruszać się na trasach tylko za pomocą własnych nóg (pieszo, marszobieg, bieg).

Na wszystkich trasach mapy kolorowe, zabezpieczone w foliowym worku strunowym.

Trasy „Wieczorową porą” (długość tras od 3 do 5 km)

Trasy, które odbywają się wieczorową porą już po zmroku, aczkolwiek jeszcze przed ciszą nocną.

Piesza Dzieci TD – dla osób urodzonych w roku 2002 i później (zespoły 2 – 5 osobowe), uczestnicy mają do dyspozycji mapę z pełną treścią topograficzną,

Piesza Młodzieży TM – dla osób urodzonych w 2001 – 1999 (zespoły 2 – 5 osobowe), uczestnicy mają do dyspozycji mapę z prawie pełną treścią topograficzną (niewielkie przekształcenia mapy),

Piesza Początkujących TP – bez względu na wiek (zespoły 1 – 11 osobowe), trasa łatwa, dla osób, które chcą pójść w teren na spacer mając do dyspozycji mapę z pełną treścią topograficzną,

Piesza Otwarta TO – bez względu na wiek (zespoły 1 – 5 osobowe), trasa dość trudna, dla osób, które mają doświadczenie w poruszaniu się po terenie za pomocą przekształconych map z niepełną treścią topograficzną,

Trasy „Od zmierzchu do świtu”

Trasy, które odbywają się od zmierzchu do świtu, gdzie znaczną część pokonujemy już w trakcie ciszy nocnej.

Piesza 10 km „Fajrant Prezesa” bez względu na wiek (zespoły 1 – 11 osobowe), kolorowa mapa w skali 1:15 000 (pełna treść topograficzna),

Piesza 20 km „Obchód Prezesa” bez względu na wiek (zespoły 1 – 5 osobowe), kolorowa mapa w skali 1:15 000 (pełna treść topograficzna),

Piesza 30 km „Nadgodziny Prezesa” bez względu na wiek (zespoły 1 – 5 osobowe), kolorowa mapa w skali 1:20 000 (pełna treść topograficzna),

Piesza 40 km „Harce Prezesa” bez względu na wiek (zespoły 1 – 5 osobowe), kolorowa mapa w skali 1:20 000 (pełna treść topograficzna),

 1. PUNKTACJA I SĘDZIOWANIE:

Punktacja prowadzona będzie według zasad Punktacji i Współzawodnictwa w Turystycznych

Marszach na Orientację KInO ZG PTTK z dnia 01 stycznia 2012 roku, dostępnych pod adresem:

http://www.ino.pttk.pl/przepisy/regulaminy_turystycznych_ino_2012.pdf

 1. RAMOWY PROGRAM:

18 grudnia 2015 (piątek)

od godz. 16.00 – przyjmowanie uczestników w bazie imprezy,

17.30 – uroczyste rozpoczęcie imprezy,

17.40 –  17.50 konkursy krajoznawcze dla każdego cz. 1

18.00 – godzina „0” dla wszystkich tras (TD, TM, TP, TO, TP10, TP20, TP30, TP40),

18.00 – 19.00 start tras TD, TM, TP, TO (w terenie),

18.30 – odprawa techniczna tras długich,

18.40 – 18.50 – konkursy krajoznawcze dla każdego cz. 2,

19.00 – 22.00 meta tras TD, TM, TP, TO,

19.00 – 20.30 start tras TP10, TP20, TP30, TP40 (w bazie),

19.30 – 24.00 – ognisko na trasach długich (pit stop do 60 min),

21.00 – 24.00 – meta tras TP10, TP20, TP30, TP40,

19 grudnia 2015 (sobota)

0.00 – 4.00 – ognisko na trasach długich (pit stop do 60 min),

0.00 – 10.00 – meta tras TP10, TP20, TP30, TP40,

10.00 – uroczyste zakończenie imprezy dla wszystkich kategorii z losowaniem nagród,

do godz. 11.00 – opuszczenie bazy imprezy przez uczestników.

 1. PRACA BIURA:

18 grudnia 2015 (piątek)

16.30 – 18.00 – zgłoszenia uczestników tras TD, TM, TP, TO,

18.00 – 22.00 – zgłoszenia uczestników tras 10 km, 20 km, 30 km, 40 km,

22.00 – 24.00 – obsługa bieżąca uczestników,

19 grudnia 2015 (sobota)

6.00 – 11.00 – obsługa bieżąca uczestników.

 1. ZGŁOSZENIA:

Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego poprzez Internet lub w ostatnim terminie w Biurze w bazie Imprezy:

do 14 grudnia 2015 roku:

– obowiązuje promocyjna opłata startowa – zgłoszenia można dokonać wyłącznie wypełniając formularz i przesyłając go w formie elektronicznej na email info@nullharpagan.pl

od 15 grudnia 2015 roku:

– obowiązuje wyższa opłata startowa – można zgłaszać się tylko bezpośrednio przed startem, w Biurze (wszelkie opłaty tylko gotówką).

Po potwierdzeniu wpłynięcia opłaty startowej na konto organizatora, uczestnik zostaje wpisany na listę startową.

W Biurze, osoby zgłoszone będące na liście startowej wypełniają formularz dotyczący akceptacji regulaminu i zasad współzawodnictwa Imprezy.

Osoby niezgłoszone wypełniają cały formularz zgłoszeniowy wraz z częścią dotyczącą akceptacji regulaminu i zasad współzawodnictwa Imprezy.

Uczestnicy niepełnoletni składają w Biurze podpisany formularz „Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej”.

Odpowiednie formularze będą dostępne w Biurze.

 1. OPŁATA STARTOWA:

Opłata startowa dotyczy każdej osoby w zespole (za każdą osobę w zespole):

Terminy płatności (data księgowania na koncie organizatora)

 • Pierwszy termin – zgłoszenie i płatność do 14.12.2015
 • Drugi termin – zgłoszenie do 14.12.2015 i płatność w Bazie Imprezy
 • Termin ostateczny – zgłoszenie i płatność w Bazie Imprezy po 14.12.2015 i w Biurze Rajdu w dniach 16-18.04.2015 (płatne w Bazie Rajdu)

ZNIŻKI W OPŁACIE STARTOWEJ:

– 50% osoby, które będą zwycięzcami w konkursach wiedzy o TPK, publikowanych na fanpage www.facebook.com/harceprezesa ,

– opiekun co najmniej 10 osobowej (szkoły, drużyny harcerskie itp. itd.) startującej grupy dzieci i młodzieży, własny start opłaca w wysokości 1 zł,

PRZELEWY:

– Opłatę startową należy przesłać przelewem bankowym na konto:
Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN, ul Ogarna 72, 80-826 Gdańsk.
BZ WBK I/O Gdańsk 62 1090 1098 0000 0001 0362 6857

– Tytuł przelewu należy wypełnić według następującego schematu: „(wybrana) TRASA + IMIĘ(-ONA) i NAZWISKO(-A)”

– Opłatę startową za kilka osób można uiszczać jednym przelewem.

UWAGA!!!

– W przypadku stwierdzenia braku obecności na listach startowych przed imprezą pomimo opłacenia opłaty startowej, należy w Biurze okazać dowód uiszczenia opłaty startowej.

– Czas weryfikacji zgłoszenia od momentu jego dotarcia do organizatorów może potrwać kilka dni (weryfikacja dokonywana jest manualnie).

 1. REZYGNACJA:

– Uczestnik, który zdecydował się zrezygnować z udziału w imprezie i zgłosi tą rezygnację e-mailem na adres info@nullharpagan.pl do dnia 14 grudnia 2015 roku ma prawo do zwrotu wniesionej opłaty startowej pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 10 zł.

– Rezygnacja z udziału wysłana na inny adres e-mail lub wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie imprezy (podczas pracy Biura) nie uprawnia do zwrotu opłaty startowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro.

 1. ZMIANA TRASY:

– Uczestnik, który zdecydował się zmienić trasę i zgłosi tą zmianę e-mailem na adres info@nullharpagan.pl do dnia 14 grudnia 2015 roku ma prawo do takowej zmiany trasy.

– W przypadku zmiany trasy na trasę, gdzie normalna opłata startowa jest wyższa, będzie należało dopłacić różnicę w cenie tras do kwoty normalnej opłaty startowej według stawki płatnej.

– W przypadku zmiany trasy na trasę, gdzie normalna opłata startowa jest niższa, nie będzie przysługiwał zwrot wykonanej nadpłaty za trasę wcześniej opłaconą.

– Informacja o zmianie trasy wysłana na inny adres e-mail lub wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie imprezy (podczas pracy Biura) nie uprawnia do zwrotu opłaty startowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro.

 1. ZAMIANA UCZESTNICTWA:

– Uczestnik, który zdecydował się zrezygnować z udziału w imprezie i ma możliwość scedowania swojego zgłoszenia wraz z opłatą startową na innego uczestnika i zgłosi tę zamianę uczestnictwa e-mailem na adres info@nullharpagan.pl do dnia 14 grudnia 2015 roku ma prawo do zamiany uczestnictwa bez poniesienia żadnych opłat manipulacyjnych.

Zamiana uczestnictwa wysłana na inny adres e-mail lub wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie imprezy (podczas pracy Biura) nie uprawnia do zwrotu opłaty startowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro.

 1. NAGRODY:

– Uczestnicy sklasyfikowani na miejscach I – VI na poszczególnych trasach otrzymają dyplomy,

– Wśród osób obecnych na zakończeniu imprezy zostaną rozlosowane liczne upominki i nagrody,

– Organizatorzy szykują także niespodzianki o których nie czas jeszcze pisać.

 1. ŚWIADCZENIA STARTOWE:

– możliwość uczestnictwa w imprezie,

– świeże powietrze (nawet całkiem sporo) i dobra zabawa w terenie i bazie imprezy,

– kolorowa mapa (w foliowym worku strunowym),

– opracowane i przygotowane trasy imprezy,

– weryfikację wyników przez Zespół Sędziowski,

– materiały startowe w tym materiały krajoznawcze,

– komunikat techniczny,

– karta startowa na zespół,

– okolicznościowy numer startowy,

– samoprzylepna naklejka,

– odciski okolicznościowych pieczęci,

– możliwość udziału w konkursach w Bazie Imprezy,

– opieka medyczna w Bazie Imprezy,

– jeden nocleg w Bazie Imprezy w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór, karimatę oraz czyste obuwie na zmianę),

– przechowalnie bagaży, toalety, prysznice w Bazie Imprezy,

– na trasach „Od zmierzchu do świtu” ognisko, na którym będzie dla każdego uczestnika czekała kiełbaska do własnoręcznego upieczenia,

– coś na ząb po przybyciu do bazy imprezy po pokonaniu trasy (wszystkie trasy) oraz herbata,

– wrzątek do celów spożywczych,

– potwierdzenie i weryfikacja OInO (wszystkie trasy 2 pkt), OTP,

– protokół z imprezy (w formie elektronicznej),

– inne materiały w miarę napływu świadczeń.

 1. KONKURSY:

W ramach organizacji imprezy przygotowaliśmy szereg konkursów z atrakcyjnymi nagrodami.

Na profilu Harców Prezesa www.facebook.com/harceprezesa , w każdy piątek (20, 27 listopada oraz 4, 11 i 18 grudnia) zostanie podane pytanie dotyczące Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, na które będzie trzeba odpowiedzieć do poniedziałku włącznie na nasz email konkurs@nullharpagan.pl

W bazie imprezy m.in. będzie można wziąć udział w quizie wiedzy o Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, gdzie każda prawidłowa odpowiedź będzie nagradzana upominkiem.

 1. SKLEPIK HARPAGANOWY:

W bazie imprezy będzie czynny Sklepik Harpaganowy w którym można zakupić mapniki rowerowe, mapy turystyczne, koszulki oraz buffy Harpaganowe, zegary startowe i wiele innych gadżetów.

 1. WYŻYWIENIE:

Organizatorzy zapewniają dla wszystkich uczestników coś na ząb w bazie imprezy, po przybyciu na metę oraz dla uczestników tras „Od zmierzchu do świtu” kiełbaski do upieczenia na Pit Stop. Uczestnicy mają do dyspozycji w bazie imprezy miejsce, w którym będzie można otrzymać wrzątek do własnych naczyń.

 1. NOCLEGI:

Uczestnicy mają do dyspozycji w bazie imprezy wiele miejsca na podłodze w wyznaczonych lokalizacjach (w tym: sali gimnastycznej, korytarzach szkolnych, klasach oraz innych zakamarkach bazy). Organizatorzy nie zapewniają materaców ani śpiworów.

 1. PARKINGI:

W okolicy bazy imprezy istnieje możliwość zaparkowania samochodów osobowych. W przypadku większej ilości zgłoszonych uczestników, przygotujemy wydzielone miejsce parkingowe, o czym poinformujemy w osobnym komunikacie na stronie www imprezy. Nie mniej, zalecamy dojazd komunikacją miejską lub innym transportem zbiorowym.

 1. KOMUNIKACJA:

W okolicy bazy dostępna jest komunikacja miejska ZTM Gdańsk oraz kolejowa różnych firm przewozowych (PKP IC, PKP SKM Trójmiasto, PR). Dla osób przybyłych z dalszych okolic koleją zalecamy dojazd do stacji Gdańsk Oliwa, skąd do bazy imprezy jest 1200 m.

 1. RUCH DROGOWY:

– Impreza będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.

– Uczestnicy muszą przestrzegać przepisów Kodeksu Drogowego.

– Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

– Uczestnicy na drogach gruntowych oraz publicznych (bez chodników) idący pieszo lub biegnący powinni poruszać się lewą stroną drogi.

– Za kolizje i wypadki podczas imprezy ponosi odpowiedzialność uczestnik lub inny użytkownik drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki podczas imprezy.

 1. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

– Uczestnicy obowiązani są szanować środowisko naturalne, w którym poruszają się podczas imprezy,

– Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasach imprezy,

– Zabrania się używania szklanych pojemników w terenie,

– Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych,

– W przypadku poruszania się po terenach rezerwatów przyrody obowiązuje absolutny zakaz schodzenia z dróg ogólnodostępnych w rezerwacie,

– Uczestnicy muszą przestrzegać przepisów przeciw-pożarowych w terenie jak i bazie imprezy. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście.

W przypadku naruszania powyższych punktów, uczestnicy mogą być ukarani dyskwalifikacją ogłoszoną w wynikach końcowych imprezy.

 1. DANE OSOBOWE, WIZERUNEK ORAZ KORESPONDENCJA

– Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości podanych w zgłoszeniu.

– Uczestnicy Imprezy zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

– Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN imprez i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych Pomorskiego Klubu Orientacji HARPAGAN zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

– Organizator Imprezy, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Imprezie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Imprezę i wydarzenia towarzyszące Imprezie (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne).

– Uczestnikom Imprezy oprócz nagród i upominków nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

– Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) na Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

– Zgłoszenie dopiero w Biurze Imprezy w trakcie trwania Imprezy nie gwarantuje otrzymania pełnych świadczeń.

– W Biurze Imprezy podczas zapisów wymagane będą od uczestników dowody wpłaty opłaty startowej w przypadku ewentualnych niejasności i braku na liście startowej.

– W Biurze Imprezy podczas odbioru pakietu startowego będzie wymagane okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji roku urodzenia uczestnika.

– Uczestnik, który nie zgłosił się do Biura Imprezy w trakcie trwania Imprezy traci prawo do opłaty startowej i wszystkich świadczeń.

– Organizator nie zapewnia transportu do Bazy Imprezy uczestnikom, którzy rezygnują w trakcie trwania Imprezy z kontynuowania przebycia tras Imprezy. W wyjątkowych sytuacjach w miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć uczestników do Bazy Imprezy aczkolwiek czas oczekiwania na transport może być bardzo długi i związany jest on z bieżącą działalnością logistyczną Organizatora.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Imprezy i w czasie powrotu z niego.

– Uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie NNW i OC).

– Uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie Organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości.

– Uczestnicy biorą udział w Imprezie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).

– Organizatorzy mają prawo wycofać z trasy uczestnika Imprezy, w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego podczas Imprezy oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

– Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Imprezy oraz osobom trzecim.

– Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Imprezie.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasach Imprezy spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność będzie ponosił uczestnik.

– Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

– W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Imprezą uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy.

– Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularzy Imprezy są kompletne i zgodne z prawdą.

– Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Imprezy.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenach zamkniętych.

– Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej oraz każdej innej napotkanej na swojej trasie i Bazie Imprezy.

– Na trasach Imprezy mogą występować strome podejścia oraz zejścia jak i inne niebezpieczne warunki terenowe. Bezpieczne pokonanie tychże odcinków tras leży w gestii uczestnika, który sam bierze odpowiedzialność za siebie i podejmowane decyzje co do pokonania tychże odcinków.

– Uczestnicy podczas Imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad współzawodnictwa oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem wobec siebie, osób postronnych oraz osób z zespołu organizacyjnego Imprezy. Nie mogą także używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niegodny uczestnika Imprezy.

– Nieznajomość regulaminu Imprezy i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora jako podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub protestów ze strony uczestnika, jak i osób trzecich. Podpis uczestnika na formularzu Imprezy potwierdza zapoznanie się z warunkami Regulaminu i Zasad Współzawodnictwa w Imprezie.

– Ostateczna Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora, natomiast interpretacja przepisów Zasad Współzawodnictwa należy do Sędziego Głównego Imprezy. W sprawach spornych decyzja Organizatorów lub Sędziego Głównego Imprezy jest decyzją ostateczną.

– Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.

– Wymagana będzie duża porcja humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich w bazie Imprezy jak i na trasach Imprezy.

 1. INFORMACJE DODATKOWE:

Informacji dodatkowych udziela Biuro Klubu poprzez email info@nullharpagan.pl lub bezpośrednio Kierownik Imprezy Dominika Bąkowska tel. 503-332-717.

 1. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA:

Zasady współzawodnictwa zostaną opublikowane do 30 listopada 2014 roku na stronie www.harpagan.pl. Zasady współzawodnictwa są integralną częścią Regulaminu Imprezy.

 1. KOMUNIKAT TECHNICZNY:

Komunikat techniczny zostanie opublikowany do 15 grudnia 2015 roku na stronie www.harpagan.pl. Na tej stronie www także inne ważne informacje organizacyjne.

Polecamy śledzić także nasz profil na facebooku www.facebook.com/harceprezesa

 

Serdecznie zapraszamy!                    

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY                

XXI MnO HARCE PREZESA