Gdynia Gołębiewo – 24.04.2016 – informacje i regulamin

Najbliższy Harpuś odbędzie się w Gołębiewie, w przepięknym zakątku lasów trójmiejskich. Jest to doskonałe miejsce do spędzania czasu wolnego.  Baza zlokalizowana będzie na parkingu leśnym.

 

Pełny regulamin do pobrania w formacie PDF 24.04.2016 Gdynia – Gołębiewo

 

Gdynia-Gołębiewo-Regulamin.pdf

 

 

 

Na najbliższej imprezie organizatorzy przygotują ognisko. Uczestnicy przynoszą własny prowiant.

 

 

ognisko

 

 

 1. Organizator:

Pomorski Klub Orientacji „HARPAGAN” z siedzibą w Gdańsku, ul Ogarna 72, 80-826 Gdańsk,  tel. 606 210-024, e-mail harpus@nullharpagan.pl, www.harpagan.pl/harpus

 1. Termin i miejsce: 24 kwietnia 2016 (niedziela); – Gdynia – Gołębiewo
  1. Baza i biuro imprezy:

   

  [mapsmarker marker=”9″]

   

  Biuro imprezy przyjmuje uczestników od godziny 10.30 do 12.00;

  Baza i biuro imprezy zlokalizowane będzie na parkingu w Gdyni-Gołębiewie przy kamieniu KTP „Bąbelki”

  Lokalizacja GPS 

  Lokalizacja GPS  : 54.440985, 18.499085

   

  1. Dojazd i dojście:

  Istnieje możliwość dojazdu komunikacją miejską. Docelowy przystanek – Osowa – Obwodnica

  http://trojmiasto.jakdojade.pl/

  Dojście pieszo z przystanku ok 2,5 km

   

  1. Współpraca:

  Biuro Turystyki  Aktywnej KOMPAS

  Podstawowa Szkoła Społeczna „Niedźwiednik”

  Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

  Agencja Reklamowa „Esencja” – kreatorzy reklamy

  Pizzeria Leone

  Portal www.trojmiasto.pl

  Portal www.gdansk.pl

  Portal www.pomorskie.eu

  Portal www.pieknekaszuby.pl

  Radio Gdańsk

  Pomorska Federacja Sportu

  PTTK Oddział Regionalny Gdańsk

  Gdańska Organizacja Turystyczna

   

   

   

  1. Cel imprezy na orientację:

  – rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zamiłowania do uprawiania sportu, zachęcenie do turystyki aktywnej i rekreacji,

  – popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku dla rodzin,

  – wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,

  – praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,

  – ukazanie uczestnikom ciekawych miejsc do spędzania czasu wolnego w gdańskich dzielnicach,

  1. Zespół organizacyjny:

  Impreza organizowana jest przez grono klubowiczek, klubowiczów i sympatyków Pomorskiego Klubu Orientacji HARPAGAN.

   

  1. Program imprezy:

  24 kwietnia 2016 (niedziela):

  RAMOWY PROGRAM IMPREZY:

  od 10.30 do 12.00 praca biura imprezy,

  10.50 otwarcie imprezy (przekazanie informacji dotyczących tras, przywitanie uczestników)

  11.00 godzina „0” dla wszystkich tras,

  11:00 – 12:00 start wszystkich tras

  14.00 – zakończenie imprezy

  losowanie nagród i odbiór dyplomów odbywa się zaraz po przybyciu na metę;

   

  1. Opłata startowa:

   

  Trasy:Wysokość opłaty startowej: Osoby zgłoszone w terminie do piątku 22.04.2016 włącznie. Opłata płatna w Biurze, w bazie imprezy. Osoby niezgłoszone w terminie. Opłata płatna w Biurze, w bazie imprezy.
  Dzieci do 6 roku życia, roczniki 2010 i młodsi 1 zł 1 zł
  Dzieci do 12 roku życia, roczniki: 2004 i młodsi 5 zł 10 zł
  Młodzież do 20 roku życia, roczniki: 1996-2003 10 zł 15 zł
  Dorośli roczniki: 1995 i starsi 15 zł 20 zł

   

  1. Zgłoszenia:

  Internet: Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 22 kwietnia 2016 roku (piątek) poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.harpagan.pl/harpus

  Na miejscu, w biurze imprezy: Na każdą trasę startową jest ustalony limit zgłoszeń. Zalecamy zgłoszenia poprzez internet. Na miejscu tylko do wyczerpania pakietów startowych w ramach limitów na danej trasie.

  1. Uczestnictwo:

  Prawo uczestnictwa w Dzielnicowej Imprezie na Orientację „Harpuś” mają osoby:

  –  które ukończyły 18 lat oraz

  – osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego

   

  Formularz „”Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej”” można pobrać ze strony imprezy, z działu „”Pliki do pobrania”, lub w bazie imprezy.

  Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). Dopuszcza się do uczestnictwa w imprezie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w imprezie na orientację. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora.

  – W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w dzielnicowej imprezie na orientację „Harpuś” potwierdza na formularzu „Pozwolenia na start osoby niepełnoletniej” własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego uczestnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania imprezy.

  1. Kategorie startowe:

  Na wszystkich trasach istnieje możliwość startu w zespołach bądź indywidualnie.

  Opis kategorii startowych

  ZIELONA – krótka i łatwa,

  (liczy się ukończenie trasy)

  NIEBIESKA – średnio długa i dość łatwa,

  (liczy się ukończenie trasy)

  CZERWONA – dość długa i dość trudna,

  (liczy się ukończenie trasy)

  CZARNA – długa i trudna,

  (liczy się ukończenie trasy)

   

  1. Zasady rywalizacji:

  Zasady rywalizacji są integralną częścią Regulaminu Dzielnicowej Imprezy na Orientację „Harpuś”, i można znaleźć je na stronie imprezy www.harpagan.pl/harpus

   

  Start wszystkich uczestników odbywa się w wyznaczonych minutach startowych, przydzielonych w biurze imprezy. Po starcie uczestnicy zmierzają do mety non-stop.

   

  Klasyfikacja:

  Wyniki wstępne będą dostępne w bazie imprezy.  Wyniki końcowe będą dostępne w przeciągu dwóch dni po zakończonej imprezie.

   

  1. Mapy:

  Na wszystkich trasach mapy do biegów na orientację,  kolorowe. Dokładne skale map zostaną podane w komunikacie technicznym. Trasy będą budowane w skali od 1:4000 do 1:10000.

  1. Punkty Kontrolne i ich potwierdzanie:

  Na punktach kontrolnych znajdują się płócienne (przestrzenne) lampiony biało pomarańczowe wraz z perforatorem do potwierdzania PK. Każdy punkt ma umieszczony swój numer PK widoczny z każdej strony lampionu. Potwierdzenie PK następuje poprzez perforację karty startowej w kolejnej kratce numeru PK perforatorem z PK.

  1. Nagrody:

  – każdy uczestnik bierze udział w losowaniu drobnych upominków,

  1. Świadczenia:

  – mapa z trasą biegu,

  – organizator przygotuje ognisko (uczestnicy przynoszą własny prowiant);

  – komunikat techniczny,

  – pamiątkowy dyplom dla każdego uczestnika,

  – odcisk pamiątkowej pieczęci;

  – coś na ząb na mecie imprezy,

  – napój lub gorąca herbata,

  – opiekę sędziowską,

  -protokół z imprezy (w formie elektronicznej),

  – potwierdzenie punktów do OInO,

  – świeże powietrze (nawet całkiem sporo) i dobrą zabawę,

  – inne nieujawnione w miarę możliwości organizacyjnych.

  1. Komunikat techniczny:

  Szczegółowy Komunikat techniczny z omówieniem tras będzie dostępny w Bazie imprezy oraz na stronie internetowej http://www.harpagan.pl/harpus

  1. Ochrona środowiska naturalnego:

  Uczestnicy obowiązani są szanować środowisko naturalne, w którym poruszają się podczas imprezy. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasach. W przypadku naruszania tego przepisu, uczestnicy mogą być ukarani dyskwalifikacją.

  1. Dane osobowe, wizerunek oraz korespondencja:

  Informacje dotyczące danych osobowych, wizerunku oraz korespondencji są integralną częścią Regulaminu Dzielnicowej Imprezy na Orientację „Harpuś” i można znaleźć je poniżej tego dokumentu.

  1. Postanowienia końcowe:

  – impreza na orientację odbędzie się bez względu na pogodę;

  – uczestnicy startują na własną odpowiedzialność;

  – zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń;

  – uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie;

  – ostateczna interpretacja komunikatu startowego należy do organizatorów;

  – za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada;

  – organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;

  – młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego;

  – wymagana będzie duża porcja humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich w bazie „Harpusia” jak i na trasach imprezy.