Mewia Łacha

W serii “Ciekawe na trasie” nie mogło zabraknąć Mewiej Łachy na Wyspie Sobieszewskiej. Warto zaplanować w te rejony osobną wyprawę. Rezerwat Mewia Łacha znajduje się w Świbnie i jest ostoją ptaków takich jak sieweczka obrożna czy ostrygojad. Jest to jedyne w Polsce miejsce gniazdowania rybitwy czubatej. Na plaży i piaszczystych łachach tworzących się przy ujściu Wisły powstała pierwsza w Polsce kolonia dzikich fok. Zaczęło się od pojedynczych osobników, ale teraz na terenie rezerwatu spotyka się je w dużych grupach, sięgających kilkudziesięciu sztuk. W rekordowym momencie w tym samym czasie i miejscu WWF zliczył 165 osobników. Regularnie występują tu foki szare, a niekiedy można spotkać rzadsze gatunki czyli fokę pospolitą i obrączkowaną. Dzięki wytyczonej ścieżce zwiedzanie rezerwatu jest możliwe przez cały rok. Najciekawsze obserwacje ornitologiczne są możliwe w okresie lęgowym. Od kwietnia do lipca cały rezerwat tętni ptasim życiem. Obserwacje fok są możliwe przez cały rok. Wycieczkę najlepiej zacząć przy porcie w Świbnie.