Procedura startowa

Uczestnik po przybyciu do Bazy Rajdu Harpagan zobowiązany jest do:

 • zameldowania się w Biurze Rajdu – odbiór świadczeń startowych (należy mieć dowód osobisty), w biurze należy podać swój numer startowy
 • zameldowania się w Biurze SportIdent (wypożyczenie elektronicznej karty startowej lub weryfikacja własnego chipa) – dotyczy wszystkich tras
 • odbioru koszulki (jeśli była zamawiana przy zgłoszeniu internetowym) w Punkcie Info
 • pojawienia się na placu startowym kilka minut przed startem konkretnej trasy 
 • ustawienia się przy odpowiednim boksie wydawania map (zgodnie ze swoim numerem startowym, boksy wydzielają mapy dla 25 kolejnych numerów startowych). Numer boksu startowego będzie podany na ostatecznej liście startowej.

Starty poszczególnych tras:

26 czerwca 2020 (piątek):

 • 21.00 start trasy pieszej TP100,
 • 22.00 start trasy pieszej TP50 nocnej i TM150 (etap pierszy)

27 czerwca 2020 (sobota):

 • 06.30 start trasy rowerowej TR200,
 • 07.00 – 14.00 start trasy mieszanej TM150 (etap rowerowy),
 • 07.30 start trasy pieszej TP50,
 • 08.30 start trasy rowerowej TR100,
 • 09.30 start trasy pieszej TP25,
 • 10.30 start trasy rowerowej TR50,
 • 11.00 szkolenie dla uczestników trasy TP10 HARPUŚ w miejscu startu
 • 11.30 start trasy pieszej TP10 HARPUŚ,
 • 12.00 szkolenie dla uczestników trasy TR20 HARPUŚ w miejscu startu
 • 12.30 start trasy rowerowej TR20 HARPUŚ.

Mapy rozdawane są na 5 minut przed poszczególnymi startami!