Osoba niepełnoletnia

W Rajdzie HARPAGAN osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko pod opieką osób pełnoletnich oraz za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

Poniżej pobrać można zgodę na start dziecka. Dokument będzie również dostępny w Biurze Rajdu. Przypominamy, że dokument musi być podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego – jeśli dziecko startuje bez rodzica/opiekuna, osoba przejmująca opiekę musi mieć wypełniony dokument ze sobą!