Rezygnacja

  • Uczestnik, który zdecydował się zrezygnować z udziału w Rajdzie i zgłosi to przez poniższy formularz rezygnacji w terminie do 9 kwietnia 2018 roku, ma prawo do zwrotu wniesionej opłaty rajdowej pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 15 zł (uczestnicy trasy TP10 Harpuś – 5 zł)
  • Rezygnacja z udziału wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie Rajdu (podczas pracy Biura Rajdu) nie uprawnia do zwrotu opłaty rajdowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro Rajdu
  • Należy skorzystać z poniższego formularza rezygnacji – w razie kłopotów prosimy o wiadomość: rajd@nullharpagan.pl

  • Dane uczestnika

  • Tutaj możesz wpisać wszelkie uwagi.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.