Rezygnacja

  • Uczestnik, który zdecydował się zrezygnować z udziału w Rajdzie i zgłosi to przez poniższy formularz rezygnacji w terminie do 21 września 2020 roku ma prawo do zwrotu całej wniesionej opłaty rajdowej, a w terminie od 22 września do 5 października 2020 – pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 20 zł.
  • Rezygnacja z udziału wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie Rajdu (podczas pracy Biura Rajdu) nie uprawnia do zwrotu opłaty rajdowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro Rajdu
  • Należy skorzystać z poniższego formularza rezygnacji – w razie kłopotów prosimy o wiadomość: rajd@nullharpagan.pl

Formularz rezygnacji został zamknięty. Po 5 października nie ma możliwości rezygnacji lub zamiany uczestnictwa.