Rezygnacja

a. Uczestnik, który zdecydował się zrezygnować z udziału w Rajdzie i zgłosi tę rezygnację (poprzez formularz rezygnacji dostępny poniżej) do dnia 21 lutego 2022 ma prawo do zwrotu pełnej opłaty rajdowej.

b. Uczestnik, który zdecydował się zrezygnować z udziału w Rajdzie i zgłosi tę rezygnację (poprzez formularz rezygnacji dostępny poniżej) w dniach od 22 lutego do 28 marca 2022 roku ma prawo do zwrotu wniesionej opłaty rajdowej pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 20 zł (trasy: TP25, TP25N, TP50, TP50N, TP100, TR50, TR100, TR200, TM150) lub 10 zł (trasy TP10, TR20 HARPUŚ).

c. Rezygnacja z udziału wysłana w inny sposób niż przez formularz rezygnacji lub wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie Rajdu (podczas pracy Biura Rajdu) nie uprawnia do zwrotu opłaty rajdowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro Rajdu.

d. Od 29 marca 2022 roku Organizator nie przewiduje zwrotu opłat.

Formularz rezygnacji został zamknięty. Po 28 marca 2022 nie ma możliwości rezygnacji lub zamiany uczestnictwa.