Rezygnacja

a. Uczestnik, który zdecydował się zrezygnować z udziału w Rajdzie i zgłosi tę rezygnację (poprzez formularz rezygnacji dostępny na stronie rajdowej) do dnia 10 września 2021 ma prawo do zwrotu pełnej opłaty rajdowej.

b. Uczestnik, który zdecydował się zrezygnować z udziału w Rajdzie i zgłosi tę rezygnację (poprzez formularz rezygnacji dostępny na stronie rajdowej) w dniach od 11 września do 1 października 2021 roku ma prawo do zwrotu wniesionej opłaty rajdowej pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 20 zł (trasy: TP25, TP25N, TP50, TP50N, TP100, TR50, TR100, TR200, TM150) lub 10 zł (trasy TP10, TR20 HARPUŚ).

c. Rezygnacja z udziału wysłana w inny sposób niż przez formularz rezygnacji lub wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie Rajdu (podczas pracy Biura Rajdu) nie uprawnia do zwrotu opłaty rajdowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro Rajdu.

d. Od 2 października 2021 roku Organizator nie przewiduje zwrotu opłat.

Formularz rezygnacji został zamknięty. Po 4 października nie ma możliwości rezygnacji lub zamiany uczestnictwa.