Rezygnacja

  • Uczestnik, który zdecydował się zrezygnować z udziału w Rajdzie i zgłosi to przez poniższy formularz rezygnacji w terminie do 7 października 2019 roku, ma prawo do zwrotu wniesionej opłaty rajdowej pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 20 zł (uczestnicy trasy TP10 i TR20 Harpuś – 10 zł)
  • Rezygnacja z udziału wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie Rajdu (podczas pracy Biura Rajdu) nie uprawnia do zwrotu opłaty rajdowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro Rajdu
  • Należy skorzystać z poniższego formularza rezygnacji – w razie kłopotów prosimy o wiadomość: rajd@nullharpagan.pl

Formularz rezygnacji jeszcze nie jest aktywny.