Opłaty startowe

WKRÓTCE

Uczestnik, który miał nadany numer startowy (tj. brał udział lub był nieobecny, ale opłacił wpisowe i widniał na liście startowej) w poprzedniej edycji Rajdu (tj. Harpagan-61 w Lipuszu) i który poda przy zgłoszeniu internetowym swój poprzedni numer startowy, otrzyma 10 zł zniżki w opłacie startowej. Przy zgłoszeniu bezpośrednio w Bazie Rajdu nie obowiązuje zniżka za poprzedni start. Poprzedni numer startowy znajdziesz m.in. w wynikach.

Opłaty startowe w kolejnych terminach wzrastają – jest to podyktowane względami logistycznymi organizacji Rajdu. Zachęcamy do jak najwcześniejszych zgłoszeń.